Statens Institutionsstyrelse - till startsidan Det gäller livet.

SiS ungdomshem Vemyra

SiS ungdomshem Vemyra utanför Sollefteå tar emot icke skolpliktiga flickor med psykosociala problem samt kriminalitet och missbruk.

Vi har låsbara avdelningar för akutplaceringar respektive behandlingsplaceringar.

Vår behandling har som mål att minska flickornas självhat och stärka deras självbild. Omhändertagandet och omvårdnaden kännetecknas av en fast och tydlig trygghet i kombination med ödmjukhet och värme. Tyngdpunkten i behandlingsarbetet är en professionell relation mellan de vuxna och ungdomarna.

Skolundervisningen utgår från den enskilda flickans särskilda behov.

Kontakt

SiS ungdomshem Vemyra
Vemyra 140
881 41 Sollefteå
Telefon växel: 010-453 34 00
Fax: 010-453 34 10

vemyra@stat-inst.se

Institutionschef: Fredrik Berglund

Målgrupp: Flickor, icke skolpliktiga.