SiS ungdomshem Vemyra

SiS ungdomshem Vemyra ligger strax utanför Sollefteå. Vi tar emot skolpliktiga pojkar med psykosocial problematik, kriminalitet och missbruk.

Vårt huvuduppdrag är att ge vård som syftar till att ge ungdomar bättre förutsättningar för ett socialt fungerande liv, med stöd av lagen om vård av unga, LVU.

Alla ungdomar har en individuell behandlingsplan som upprättas tillsammans med ungdomen, socialtjänsten och föräldrar/vårdnadshavare.

Vi strävar efter att skapa en trygg vistelse för ungdomen. Det gör vi genom relationsskapande och en omsorg präglad av traumamedvetenhet (TMO-Traumamedveten omsorg) som bygger på en förståelse för ungdomens behov och beteende. Vi arbetar för att stärka ungdomarnas sociala färdigheter och erbjuder utbildning och övning av strategier för att hantera påfrestningar. 

I vår egen skola erbjuder vi ungdomarna full undervisning. Utbildningens funktion som skyddsfaktor hålls högt, och vi erbjuder efter behov också anpassningar. Vi ser det som viktigt att ungdomarna har en strukturerad vardag och där ingår skolgången som en naturlig grund.

Kontakt

SiS ungdomshem Vemyra
Vemyra 140
881 41 Sollefteå
Telefon växel: 010-453 34 00
Fax: 010-453 34 10

vemyra@stat-inst.se

Institutionschef: Johanna Karlsson

Målgrupp: Skolpliktiga pojkar med psykosocial problematik, kriminalitet och missbruk.

Dela sidan med andra