SiS ungdomshem Långanäs

SiS ungdomshem Långanäs tar emot icke skolpliktiga flickor och pojkar med psykosocial problematik, kriminalitet och missbruk.

Vi har i uppdrag att bedriva vård för flickor och pojkar med särskilda vårdbehov.

Vi tar emot MBB- och behandlingsplaceringar.

En central roll i vistelsen på Långanäs är skolverksamheten. Hos oss kan ungdomarna läsa såväl grundskoleämnen som en del gymnasiekurser.

Kontakt

SiS ungdomshem Långanäs
575 96 Eksjö
Telefon växel: 010-453 36 00
Fax: 010-453 36 10

langanas@stat-inst.se

Tillförordnad institutionschef: Jessica Lifström

Målgrupp: Icke skolpliktiga flickor och pojkar med psykosocial problematik samt kriminalitet och missbruk.

Dela sidan med andra