SiS ungdomshem Stigby

SiS ungdomshem Stigby på Visingsö tar emot icke skolpliktiga pojkar med psykosocial problematik, kriminalitet och missbruk. Institutionen bedriver eftervård.

Vi tar emot MBB- och behandlingsplaceringar, och har en utslussningsavdelning som ligger i Jönköping. Den är en del i den interna vårdkedjan och arbetar med pojkar från behandlingsavdelningarna.

Stigbys behandlingsprogram bygger på individuellt relationsarbete och pro-social träning. Vi utgår från ett helhetsperspektiv, där behandlingsarbetet inriktas på att minska faktorer som kan vara riskområden för den omhändertagna pojken, till exempel relation till kamrater, psykisk ohälsa eller bristande impulskontroll. Samtidigt fokuserar behandlingsarbetet på att öka de faktorer som kan bli ett skydd mot återfall i normbrytande beteende, till exempel en fungerande fritid, sysselsättning och att stärka sociala färdigheter.

På behandlingsavdelningarna erbjuder vi en intern vårdkedja med låsta och öppna boendeformer på institutionen. Vi arbetar också med utslussning där pojkarna kan bo i egen lägenhet i Jönköping. Syftet är att de ska få träna sina färdigheter i en naturlig miljö genom en successiv utslussning från institutionen.

Skolverksamheten bedrivs i huvudsak enligt Introduktionsprogrammets yrkesintroduktion. Eleverna får möjlighet att utöka sina grundskolebetyg och därmed också sin gymnasiebehörighet. De kan också gå ett programinriktat individuellt val för att gå vidare till Nationellt program. All utbildning ger dem möjlighet att förbättra sina förutsättningar på arbetsmarknaden.

Kontakt

SiS ungdomshem Stigby
563 94 Visingsö
Telefon växel: 010-453 39 00
Fax: 010-453 39 10

stigby@stat-inst.se

Institutionschef: Sofia Jurva

Målgrupp: Icke skolpliktiga pojkar med psykosocial problematik samt kriminalitet och missbruk.

Dela sidan med andra