Statens Institutionsstyrelse - till startsidan Det gäller livet.

SiS ungdomshem Ljungbacken

SiS ungdomshem Ljungbacken tar emot pojkar i åldrarna 16 till 20 år. Institutionen ligger i Uddevalla.

Ungdomarna har psykosocial problematik, kriminalitet och missbruk. Vi har i uppdrag att bedriva vård för ungdomar med särskilda vårdbehov. Vi tar emot akut-, utrednings- och behandlingsplaceringar.

Vi arbetar med

  • kunskapsbaserad utredning och behandling med ett nära förhållningssätt
  • intern vårdkedja – vi kan ta emot ungdomar akut eller för utredning och erbjuda fortsatt behandling på någon av våra behandlingsavdelningar. Vi kan även erbjuda eftervård. Vårdkedjan fungerar också för ungdomar i olika åldersspann.

Ljungbacken tar emot både skolpliktiga och icke skolpliktiga ungdomar. Gymnasieeleverna undervisas i en gemensam teoretisk gymnasieskola, och vi erbjuder också IA, individuellt alternativ. Skolpliktiga ungdomar får undervisning på grundskolenivå.

Kontakt

SiS ungdomshem Ljungbacken
Gräskärr 202, 451 92 Uddevalla
Telefon växel: 010-453 66 00
Fax: 010-453 66 10

ljungbacken@stat-inst.se

Institutionschef: Marcus Sundberg

Målgrupp: Pojkar, 16-20 år.