Statens Institutionsstyrelse - till startsidan Det gäller livet.

SiS ungdomshem Ljungbacken

SiS ungdomshem Ljungbacken tar emot pojkar i åldrarna 16 till 20 år. Institutionen ligger i Uddevalla.

Ungdomarna har psykosocial problematik, kriminalitet och missbruk. Vi har i uppdrag att bedriva vård för ungdomar med särskilda vårdbehov. Vi tar emot akut-, utrednings- och behandlingsplaceringar.

Vi arbetar med

  • kunskapsbaserad utredning och behandling med ett nära förhållningssätt
  • intern vårdkedja – vi kan ta emot ungdomar akut eller för utredning och erbjuda fortsatt behandling på någon av våra behandlingsavdelningar. Vi kan även erbjuda eftervård. Vårdkedjan fungerar också för ungdomar i olika åldersspann.

Ljungbacken tar emot både skolpliktiga och icke skolpliktiga ungdomar. Gymnasieeleverna undervisas i en gemensam teoretisk gymnasieskola, och vi erbjuder också IA, individuellt alternativ. Skolpliktiga ungdomar får undervisning på grundskolenivå.

Hitta till SiS ungdomshem Ljungbacken

Kontakt

SiS ungdomshem Ljungbacken
Gräskärr 202, 451 92 Uddevalla
Telefon växel: 010-453 66 00
Fax: 010-453 66 10

ljungbacken@stat-inst.se

Institutionschef: Martin Callermo

Målgrupp: Pojkar, 16-20 år.