SiS ungdomshem Rebecka

SiS ungdomshem Rebecka tar emot icke skolpliktiga flickor med psykosocial problematik samt kriminalitet och missbruk.

Vi tar emot flickor som är MBB-placerade och flickor som behöver behandling. Rebecka har en öppen avdelning som arbetar med motivations- och utslussningsuppdrag.

Utredningsarbetet genomförs av psykologer, utredningssekreterare, lärare och sjuksköterska och när uppdraget kräver även barnpsykiatriker.

Ungdomarna som placeras på Rebecka har minst en kontaktperson att vända sig till under vistelsetiden. Kontaktpersonen håller i planeringen och utformningen av behandlingsplanen tillsammans med flickan, socialtjänsten och flickans nätverk. Kontaktpersonerna håller även i strukturerade samtal med flickorna varje vecka. De är också en del av utredningsteamet i utredningsplaceringarna och deltar i de behandlingsinsatser som görs på behandlingsavdelningarna.

På Rebecka bedriver vi behandlingsarbete med metoderna Återfallsprevention (ÅP), Aggression Replacement Training (ART) och Motivernade samtal (MI). Behandlingen bedrivs både i grupp och enskilt. Alla flickor har en individuell behandlingsplan som utgår från flickans behov och socialtjänstens uppdrag. Institutionen arbetar utifrån ett lågaffektivt förhållningssätt.

Motivationsarbete

Ofta innebär uppdragen från socialtjänsten att bedriva motivationsarbete inför kommande placeringar. Samtalen på alla avdelningar utgår därför från MI. På den öppna avdelningen är uppdragen särskilt inriktade på att motivera flickorna inför en kommande placering.

Delaktighet

Delaktighet i behandlingsplaneringen prioriteras högt på institutionen. Flickorna är delaktiga i att utforma sin behandlingsplan och har möjlighet att framföra synpunkter på vården och behandlingen genom bland annat regelbundna brukarforum.

Familj- och nätverksarbete

Vi anser att familj och nätverk är en viktig del i både utrednings- och behandlingsarbetet.

På den öppna Motivationsavdelningen har en behandlingsassistent ett särskilt familjeansvar och på institutionen finns även en grupp med speciellt fokus på familjearbete som bland annat kan erbjuda KOMET-utbildning till föräldrar i de fall där detta anses lämpligt.

Skola

Skolverksamheten på Rebecka ingår som en naturlig del i institutionens vardag och sker i nära samarbete med avdelningarna.

Björkaskolan ansvarar för att eleverna ska få den utbildning som de har rätt till oavsett behov. Skolverksamheten följer nationella styrdokument. Skolformen består i huvudsak av grundskola och gymnasium men även särskoleundervisning är tidvis aktuell.

Kontakt

SiS ungdomshem Rebecka
Box 29, 178 21 Ekerö
Besöksadress: Hammargården 15, Skå
Telefon växel: 010-453 24 00
Fax: 010-453 24 10

Reg246@stat-inst.se

Institutionschef: David Söderman

Målgrupp: Icke skolpliktiga flickor med psykosocial problematik samt kriminalitet och missbruk. Ungdomshemmet bedriver vård för ungdomar med särskilda vårdbehov.

Dela sidan med andra