SiS ungdomshem Hässleholm

SiS ungdomshem Hässleholm har tre låsbara behandlingsavdelningar, en öppen behandlingsavdelning och två låsbara avdelningar för mottagning och behovsbedömning (MBB). Vi tar emot skolpliktiga pojkar och flickor med psykosocial problematik samt pågående kriminalitet och missbruk.

Avdelningarna för mottagning och behovsbedömning (MBB) tar emot såväl flickor som pojkar men uppdelat på olika boendesektioner. Efter en inledande behovsbedömning, som också innefattar rekommendationer om insatser för att möta behoven, kan fördjupad utredning av specifika frågeställningar bli aktuell under placeringen på MBB-avdelning. Avdelningarna har sju platser vardera.

De låsbara behandlingsavdelningsavdelningarna har sju platser vardera och tar emot flickor eller pojkar beroende på avdelning. Familje- och nätverksarbete ingår som en central del och MI, TMO, Stoppa Bas och ART är de metoder och förhållningssätt som praktiseras utifrån målgrupp och behov. Den öppna behandlingsavdelningen har fem platser och används huvudsakligen som en fortsättning på den låsbara placeringen i väntan på nästa steg i vårdkedjan.

Vi erbjuder fullständig skolgång i en intern högstadieskola för ungdomarna placerade på avdelningarna, med undervisning i alla grundskolans ämnen. Skolan har möjlighet att tillgodose elevernas behov utifrån specifika problemområden och har förutom behöriga lärare även en specialpedagog.

SiS ungdomshem Hässleholm erbjuder även eftervårdsinsatsen TFCO, Treatment Foster Care Oregon, för flickor och pojkar. TFCO är en manualstyrd evidensbaserad insats där den unge genomför behandlingen i ett familjehem och i nära samarbete med ursprungsfamiljen.

 

Kontakt

SiS ungdomshem Hässleholm
Finjagatan 23, 281 51 Hässleholm
Telefon växel: 010-453 53 00
Fax: 010-453 53 10

hassleholm@stat-inst.se

Institutionschef: Sverker Göransson

Målgrupp: Skolpliktiga flickor och pojkar med psykosocial problematik samt kriminalitet och missbruk. Ungdomshemmet erbjuder behandlingsmetoden TFCO (Treatment Foster Care Oregon).

Dela sidan med andra