Jag godkänner
Statens Institutionsstyrelse - till startsidan Det gäller livet.

SiS ungdomshem Hässleholm

SiS ungdomshem Hässleholm har avdelningar i Hässleholm och i Perstorp. Vi tar emot skolpliktiga pojkar och flickor med psykosocial problematik samt pågående kriminalitet och missbruk.

SiS ungdomshem Hässleholm erbjuder TFCO, Treatment Foster Care Oregon, för flickor och pojkar.

  • Utredningsavdelningarna i Hässleholm tar emot flickor och pojkar.
  • Behandlingsavdelningen Perstorp tar emot pojkar.

Familje- och nätverksarbete ingår som en central del för de ungdomar som är placerade i TFCO. Strukturerat familje- och nätverksarbete kan också bli aktuellt för övriga placerade ungdomar och för ungdomar i eftervård.

För de ungdomar som är placerade på grund av att de har missbruksproblem genomför vi strukturerade MI-samtal.

Vi erbjuder fullständig skoldag fem dagar i veckan och undervisning i alla
ämnen. Skolan har möjlighet att tillgodose elevernas behov utifrån specifika
problemområden som till exempel särskilda inlärningsbehov, dyslexi eller negativ erfarenhet av skolmiljö. Vi erbjuder undervisning för de elever som har gått ut grundskolan och som har behov av att komplettera och läsa in ämnen.

SiS ungdomshem Hässleholm befinner sig nu i en expansiv fas. Läs mer.

Hitta till SiS ungdomshem Hässleholm

Kontakt

SiS ungdomshem Hässleholm
Norregatan 20, 281 51 Hässleholm
Telefon växel: 010-453 38 00
Fax: 010-453 38 10

hassleholm@stat-inst.se

Institutionschef: Sverker Göransson

Målgrupp: Flickor och pojkar, skolpliktiga.

SiS ungdomshem Hässleholm, avdelning Perstorp
Box 62, 284 21 Perstorp
Besöksadress: Trastvägen 4
Telefon växel: 010-453 38 00
Fax: 010-453 38 90

hassleholm@stat-inst.se

Målgrupp: Pojkar, skolpliktiga.