Statens Institutionsstyrelse - till startsidan Det gäller livet.

SiS ungdomshem Hässleholm

 

SiS ungdomshem Hässleholm har tre behandlingsavdelningar och en utredningsavdelning i Hässleholm. Vi tar emot skolpliktiga pojkar och flickor med psykosocial problematik samt pågående kriminalitet och missbruk.

Utredningsavdelningen tar emot såväl flickor som pojkar men uppdelat på boendesektioner och erbjuder en multidisciplinär SiS-utredning på åtta veckor som avslutas med rekommendationer för framtida insatser. Avdelningen har sju platser.

Behandlingsavdelningsavdelningarna har sju platser vardera och tar emot flickor eller pojkar beroende på avdelning. Familje- och nätverksarbete ingår som en central del och MI, DBT, TMO, Stoppa Bas och ART är de metoder och förhållningssätt som praktiseras avhängt målgrupp och behov.

Vi erbjuder fullständig skolgång i en intern högstadieskola för ungdomarna placerade på avdelningarna med undervisning i alla grundskolans ämnen. Skolan har möjlighet att tillgodose elevernas behov utifrån specifika problemområden.

SiS ungdomshem Hässleholm erbjuder även eftervårdsinsatsen TFCO, Treatment Foster Care Oregon, för flickor och pojkar. TFCO är en manualstyrd evidensbaserad insats där den unge genomför behandlingen i ett familjehem och i nära samarbete med ursprungsfamiljen.

SiS ungdomshem Hässleholm befinner sig nu i en expansiv fas. Läs mer.

Kontakt

SiS ungdomshem Hässleholm
Finjagatan 23, 281 51 Hässleholm
Telefon växel: 010-453 53 00
Fax: 010-453 53 10

hassleholm@stat-inst.se

Institutionschef: Sverker Göransson

Målgrupp: Flickor och pojkar, skolpliktiga.