SiS ungdomshem Margretelund

SiS ungdomshem Margretelund tar emot icke skolpliktiga flickor och pojkar med psykosocial problematik, kriminalitet och missbruk. Vi har verksamhet i Lidköping och i närheten av Falköping.

Vi tar emot MBB- och behandlingsplaceringar

All behandling utgår från individuella planer som vi upprättar tillsammans med den unge, socialtjänsten och den unges föräldrar/vårdnadshavare.

Vi arbetar med ungdomens nätverk för att få fram betydelsefulla personer. De vuxna är viktiga förebilder och kan ge ungdomarna trygghet, stöd, gränser, inspiration, kunskap med mera.

Personalen på avdelningarna är fördelad på team/kontaktpar med särskilt ansvar för ungdomen. Teamet följer ungdomen under hela behandlingstiden.

Lidbeckska skolan är vår egen skola. Här får eleverna undervisning anpassad efter sin nivå, i mindre grupper eller individuellt. Skolverksamheten är en viktig del i behandlingsarbetet.

Kontakt

SiS ungdomshem Margretelund
Wennerbergsvägen 28, 531 38 Lidköping
Telefon växel: 010-453 35 00
Fax: 010-453 35 10

margretelund@stat-inst.se

Institutionschef: Johan Feldtmann

Målgrupp: Icke skolpliktiga flickor och pojkar med psykosocial problematik samt kriminalitet och missbruk. Ungdomshemmet bedriver vård för ungdomar med särskilda vårdbehov.

SiS ungdomshem Margretelund, avdelning Arnhem
Gudhemsgården Tomten 1-3
521 94 Falköping
Telefon växel: 010-453 47 50
Fax: 010-453 47 70

Målgrupp: Flickor, icke skolpliktiga.

Dela sidan med andra