Så kan du växa i jobbet

Som lärare hos SiS ingår du i nätverk där du och dina kollegor lär av varandra. Du får möjlighet att fortbilda dig och gå vidare i organisationen. 

Du bygger på din kunskap
Som lärare har du stora möjligheter att utveckla dig i ditt arbete. Du kan ingå i de ämnesnätverk som träffas minst tre gånger per termin, och du deltar vid SiS fortbildningsdagar för lärare två gånger om året.
SiS anordnar regelbundet vidareutbildningar på högskolenivå för lärare, och institutioner kan naturligtvis även arrangera utbildningssatsningar på lokal nivå. 

Du får utökat ansvar
Vill du, har du stora möjlighete att få ökat ansvar för skolan på din institution. Du kan till exempel ta rollen som biträdande rektor. Du kan även bli nätverksledare för ett ämneslag. Det innebär att du kallar samman till träffar och ansvarar för omvärldsbevakning och kollegialt lärande. 

Du kan gå vidare i organisationen
Du som är lärare kan arbeta på många nivåer inom SiS. Du kan bli rektor på en institution, eller jobba som verksamhetsutvecklare för skolan i ditt verksamhetsområde. Du kan även arbeta på central nivå som utredare eller utredningsstrateg på SiS huvudkontor.

Dela sidan med andra