Växa mot förändring

Bild på boken Växa mot förändring

Boken ”Växa mot förändring” handlar om att hitta motivation för att skapa en vändpunkt som leder till förändring.

Årets upplaga av SiS unga berättar består av 93 berättelser och dikter på tema förändring. I boken har barn och ungdomar reflekterat över vad förändring är för dem och om att hitta en vändpunkt i livet.

Texterna har skrivits inom SiS skolverksamhet, där lärarna finns med som ett stöd under skrivprocessen. Boken är ungdomarnas plattform där de under kreativ frihet får sätta egna ord på tankar, erfarenheter och förändring.

Berättelserna är helt och hållet ungdomarnas egna, däremot har berättelserna anonymiserats genom att ta bort detaljer så som namn på städer, platser och personuppgifter för att ungdomarna inte ska kunna identifieras.

Relaterade länkar

Beställ "Växa mot förändring" i tryckt version
Läs eller ladda ner "Växa mot förändring" (pdf, nytt fönster) 
Ladda ner som E-bok (nytt fönster)

Dela sidan med andra