Osallisuus, oikeusturva ja eettinen ja hyvä hoito

Tahdonvastainen hoito asettaa toiminnalle suuria vaatimuksia monella alueella. SiS:n eettisten suuntaviivojen mukaan nuorilla ja aikuisilla asiakkailla on muun muassa oikeus kertoa omista tunteistaan ja oikeus kunnioittavaan kohteluun, joka ei loukkaa heidän yksityisyyttään. Toiminnassa mukana oleva henkilökunta saa jatkuvasti lisäkoulutusta voimassaolevista laeista ja katsantokannoista.

Toiminnassa noudatetaan tiettyjä rutiineja, jotta asiakkaiden oikeudet tulevat otetuiksi huomioon esimerkiksi valitusten käsittelyssä ja jotta heille taataan oikeus osallistua hoidon suunnitteluun.

Tietoa oikeuksista

Kaikki nuoret ja aikuiset asiakkaat saavat tietoa siitä, että heillä on oikeus valittaa päätöksistä ja hoidosta. Laitosten käyttäjäfoorumeilla he voivat tuoda esille erilaisia kysymyksiä vaikuttaakseen tilanteeseensa ja oleskeluunsa liittyviin asioihin.

Toiminnassa sovelletaan hyvää hoitoa ja huolenpitoa koskevia suuntaviivoja, joista käy ilmi, mitä nuorilla ja aikuisilla asiakkailla on oikeus vaatia tunteakseen olevansa hyvissä ja turvallisissa käsissä.

Palvelukartoistamme käy ilmi, mitä asiakkaillamme on oikeus odottaa meiltä.

Dela sidan med andra