LSU – laitoshoitoa nuorille vankilan sijasta

Nuoret, jotka syyllistyvät vakaviin rikoksiin 15–17 vuoden iässä, voidaan tuomita vankeuden sijasta nuorten laitoshoitoon. Rangaistus, jonka pituus vaihtelee 14 päivästä neljään vuoteen, suoritetaan erityisten nuorisokotien erityisosastoilla.

Noin sata nuorta tuomitaan vuosittain nuorten laitoshoitoon. Useimmat heistä ovat poikia, ja enemmistö on syyllistynyt vakaviin väkivaltarikoksiin, kuten ryöstöön, törkeään pahoinpitelyyn, väkisinmakaamiseen, tappoon tai murhaan.

Laitoshoidon aikana nuori saa rikollisen käyttäytymisen katkaisemiseen suuntautunutta hoitoa.

Nuori sijoitetaan aluksi suljetulle vastaanotto-osastolle. Siellä psykologi, pedagogi ja hoitaja selvittävät hoidon ja muiden toimenpiteiden tarpeen sekä laativat riski- ja tarveharkinnan sekä yksilöllisen täytäntöönpanosuunnitelman yhdessä nuoren kanssa.

Yksilöllisesti sopeutettu hoito

Nuorten laitoshoitoon tuomituilla nuorilla on samantyyppisiä ongelmia kuin nuorilla, jotka ovat LVU-lakiin perustuvassa hoidossa. Monet tarvitsevat näin ollen rikollisuuden vastaisten panostusten lisäksi hoitoa väärinkäyttöongelmiin, ihmissuhdeongelmiin ja kouluvaikeuksiin. Panostukset sopeutetaan yksilöllisten tarpeiden mukaan riskitason, tarpeiden ja oppimistyylin mukaan. Nuorilla on myös mahdollisuus käydä koulua.

Karkaamisen ehkäisemiseksi laitosten turvallisuustaso on korkea. Aluksi nuorta hoidetaan suljetulla osastolla, mutta hoidon edetessä on mahdollisuus siirtyä avoimemmalle osastolle.

Kotiutuksen suunnittelu

Laitoshoidon tavoitteena on auttaa nuoria palaamaan yhteiskuntaan rangaistuksen jälkeen. Pyrkimyksenä on yhtenäinen hoito, johon sisältyvät selvitys, hoitotoimenpiteet ja kotiuttaminen laitoksesta. Kotiuttaminen suunnitellaan yhteistyössä kotikunnan sosiaalihallinnon kanssa.

Sosiaalihallinto vastaa kotiuttamisen jälkeen mahdollisesti tarvittavasta hoidosta. Monet nuorista tarvitsevat pitkäaikaista tukea rikollisuuden uusiutumisvaaran vähentämiseksi.

Nuoret ovat tyytyväisiä saamaansa apuun

Rangaistusajan jälkeen laitoksen henkilökunta haastattelee nuoria kotiuttamisen yhteydessä. Useimmat ovat tällöin ilmoittaneet olevansa tyytyväisiä saamaansa apuun.

Dela sidan med andra