LVM – aikuisten väärinkäyttäjien motivointi jatkohoitoon

Ruotsissa noin 300 000 aikuisella on vakavia väärinkäyttöongelmia. Heistä noin tuhat otetaan vuosittain pakkohoitoon LVM-lain (laki väärinkäyttäjien hoidosta määrätapauksissa) nojalla sekä sijoitetaan johonkin SiS:n LVM-kotiin.

Monilla on takanaan vuosia jatkunut vakava väärinkäyttö. Kyseessä voi olla alkoholi, huumeet tai lääkkeet tai näiden sekakäyttö. Monilla on väärinkäytön lisäksi runsaasti psyykkisiä ja sosiaalisia ongelmia.

LVM-hoito pelastaa ihmishenkiä

LVM-hoidon tehtävänä on katkaista hengenvaarallinen väärinkäyttö ja motivoida väärinkäyttäjä muutokseen ja vapaaehtoiseen hoitoon, jotta tämä voisi jatkaa elämäänsä ilman väärinkäyttöä. Kolmessa neljästä huostaanotosta LVM-kotiin on kyse äkillisestä hengenvaarallisesta tilasta, jonka yhteydessä on näin ollen mahdollisuus pelastaa ihmishenki.

LVM-lakiin perustuva huostaanotto voi jatkua enintään kuuden kuukauden ajan. Asiakas vieroitetaan tänä aikana väärinkäytöstä, ja hänelle järjestetään huolenpitoa ja tiettyä sairaanhoitoa. Hänelle tarjotaan myös mahdollisuus tilannettaan koskevaan selvitykseen. Väärinkäytön, rikollisuuden ja psyykkisten, lääketieteellisten ja sosiaalisten olojen kartoittaminen lisää mahdollisuuksia löytää oikeat apupanostukset kullekin yksittäiselle asiakkaalle. Selvityksen pohjalta suunnitellaan tulevaa hoitoa, ja niin pian kuin suinkin mahdollista asiakas saa kokeilla hoitoa esimerkiksi perhekodissa tai avohuollossa.

Hoito yksilöllisten tarpeiden perusteella

LVM-kotien hoitomenetelmät vaihtelevat ja niiden lähtökohdaksi otetaan kunkin yksittäisen asiakkaan tarpeet. Motivoivat keskustelut, retkahdusten ehkäisy, CRA-hoito eli verkostoterapia ja 12 askeleen ohjelma ovat joitakin käytettäviä menetelmiä.

LVM-kotien kohderyhmät vaihtelevat. Joidenkin LVM-kotien kohderyhmänä ovat henkilöt, jotka ovat saaneet esimerkiksi psykiatrisia diagnooseja tai jotka ovat väkivaltaisia tai erityisen huolenpidon tarpeessa.

Panostusten tarve kotiuttamisen jälkeen

Pitkäaikainen väärinkäyttö vaatii pitkäaikaista hoitoa ja tukea. Jotta LVM-kodissa tehtävät panostukset tehoaisivat, on niiden oltava osana hoitoketjua, jota jatketaan erityispanostuksilla kotiuttamisen jälkeen. Yhteistyöhön otetaan siksi mukaan asiakkaan oma verkosto ja sijoituksesta vastaava sosiaalihallinto.

Dela sidan med andra