SiS eli Valtion laitoshallitus

Valtion laitoshallitus (Statens institutionsstyrelse, SiS) on valtion viranomainen, joka järjestää yksilöllisesti sopeutettua tahdonvastaista hoitoa psykososiaalisiin ongelmiin ajautuneille nuorille ja väärinkäyttöongelmista kärsiville aikuisille. Tällainen hoito tulee ajankohtaiseksi silloin, kun vapaaehtoiset panostukset eivät riitä ja pakkohoito siksi on tarpeen. Päätöksen tahdonvastaiseen hoitoon ottamisesta tekee hallinto-oikeus sosiaalihallinnon hakemuksesta.

SiS:n erityisissä nuorisokodeissa hoidetaan nuoria, joilla on psykososiaalisia ongelmia, väärinkäyttöongelmia tai rikollisuutta. Hoito perustuu LVU-lakiin, eli lakiin nuorten huoltoa koskevista erityismääräyksistä.

Joissakin nuorisokodeissa hoidetaan lisäksi nuoria, jotka ovat syyllistyneet vakaviin rikoksiin ja jotka on sen vuoksi tuomittu nuorten laitoshoitoon LSU-lain eli nuorten laitoshoidon toteutuksesta annetun lain nojalla.

SiS:n LVM-kodeissa hoidettavilla on vakavia väärinkäyttöongelmia, jotka liittyvät alkoholin, huumeiden tai lääkkeiden väärinkäyttöön tai sekakäyttöön. Hoito perustuu LVM-lakiin, eli lakiin väärinkäyttäjien hoidosta määrätapauksissa.

SiS:n LVM-kodit ja erityiset nuorisokodit ovat ainoita hoitokoteja, joissa annetaan tahdonvastaista hoitoa aikuisille väärinkäyttäjille ja psykososiaalisten ongelmien kanssa kamppaileville nuorille.

Hoidossa sovellettavat menetelmät perustuvat tutkimustyöstä saatuihin tuloksiin. Eettisyys ja hyvä oikeusturva ovat toiminnan keskeisiä periaatteita.

SiS:n toimintaa valvovat muun muassa Sosiaalihallitus, Koulutarkastuslaitos ja Oikeusasiamies.

Dela sidan med andra