این سیس(SiS) است (Dari)

  شورای عالی نهاد اجتماعی کشور, سیس, یک نهاد دولتی است که در زمینه نگهداری و درمان اجباری مناسب برای جوانان دارای مشکلات روحی و بزرگسالان دارای مشکلات اعتیاد کار می کند. ما زمانی که اقدامات اختیاری کافی نباشد وافدامات اجباری ضروری شود, خدمات درمانی و مراقبتی ارایه می کنیم. دادگاه اداری در مورد خدمات درمان اجباری بنا به درخواست سازمان      خدمات اجتماعی تصمیم گیری می کند.

خانه ویژه جوانان سیس جوانانی را که دارای مشکلات اجتماعی و روانی, اعتیاد و رفتار بزهکارانه را می پذیرد. نوجوانان با استناد به قانون مقررات ویژه درمانی برای جوانان (LVU) تحت خدمات درمانی و مراقبت قرار می گیرند.

 در بعضی از خانه های جوانان از جوانانی مراقبت می کنیم که جرم های سنگین مرتکب شده و مطابق قانون اجرای مراقبت از جوانان در محیط بسته(LSU) محکوم شده اند.

 مراجعه کنندگانی که در ال.ویی.ام تحت نظرسیس نگداری می شوند دارای مشکلات شدید اعتیاد به مشروبات الکلی, مواد مخدر یا دارو هستند. از این افراد مطابق قانون مراقبت و نگهداری از برخی معتادان(LVM) نگهداری می شود.

 انستیتوهای سیس تنها خانه های درمان و مراقبت هستند که مجاز هستند افرادی را که تحت مراقبت اجباری قرار گرفته اند را در محیط بسته حبس کنند.

 ما از روش های درمانی مطابق تحقیقات علمی استفاده می کنیم. وجه مشخص فعالیت ما طبق اخلاقیات بالا و امنیت قضایی بالا است.

سیس مسول آموزش و تحصیل برای بچه ها و نوجوانان دارای تحصیل اجباری که تحت مراقبت خانه های ویژه جوانان است را دارد. ما همچنین برای جوانانی که تحصیل اجباری ندارند اموزش می دهیم.

سیس تحقیقات مستقل و آزاد مرتبط با فعالیت این نهاد را تامین و تهیه می کند.

انستیتوهای سیس تحت نظارت اداره بازرسی درمان و مراقبت(IVO), اداره بازرسی مدارس و کارگزار قضایی دولت است.

 

LVU - بررسی و درمان در خانه ویژه جوانان 

هر ساله سازمان خدمات اجتماعی حدود 000 30 بچه و نوجوان را برای درمان بیرون از خانه جای می دهد. حدود هزار نفر از این ها به خانه های ویژه جوانان وابسته به سیس می روند. تعداد زیادی از اینها اغلب خدمات درمانی آزاد در خانه خود، درمان در خانه سرپرست (Familjehem) یا در خانه های درمانی و مراقبت خصوصی (HVB-hem) دریافت کرده اند. وقتی که اینگونه اقدامات کافی نباشد جوانان پیش سیس می آیند. اعتیاد، بزهکاری و خشونت یا رفتار تهاجمی از دلایل عمده اسکان جوانان است.

اکثریت این جوانان به صورت اضطراری اسکان داده می شوند تا رفتار تخریبی آن ها خاتمه یابد. سپس مراقبت ونگهداری از آن ها نزد سیس یا به صورت دیگری مانند خانه های درمانی و مراقبتی خصوصی ادامه می یابد.

بعضی اوقات اداره خدمات اجتمافی مو خواهد که خانه ویژه جوانان مشکلات نوجوانان را قب از تصمیم برای ادامه درمان و مراقبت بررسی کند.

در تحقیق و بررسی استاد راهنما، روانشاس و مربی شناسای و براورد می کند و نیاز نوجوان را معرفی و درمان ادامه پیدا می کند.

هر نوجوان یک برناه درمانی جداگانه نسبت به شرایط و نیازهای خود دارد. ما برنامه درمانی را به همراه نوجوان، خانواده و اداره خدمات اجتماعی تنظیم می کنیم. جوانان همیشه حق دارند که در این جلسات شرکت کنند و فرصت دارند که درباره احساسات و خواسته های خود صحبت کنند.

ما از روش هایی استفاده می کنیم که بر پایه علمی هستند. یکی از معمولی ترین روش های درمانی (KBT) است. روش های درمانی مثل تمرین رفتار جایگزینی برای خشونت (َART)، جلوگیری ازبازگشت به رفتار تخریبی (ÅP)، گفتگوهای انگیزشی (MI) و روان درمانی فردی.

میانگین مدت درمان و مراقبت نزد ما تقریبا پنجماه است. بالغ بر نیمی از نوجوانان در مدت سه ماه مرخص می شوند.

در مصاحبه هایی که ما با نوجوانان هنگام مرخصی می کنیم اکثریت آن ها می گویند که برای مشکلاتی که کمک نیاز داشته اند کمک گرفتند.

 

خیلی از نوجوانان بخاطر مشکلات مکتب کمک می خواهند.

 

از مصاحبه هایی که در سیس گرفته می شود نشان می دهد که خیلی از جوانان که در مدرسه مشکل داشتند، مشکلات مثل تدریس ویژه پیوسته، از مکتب به مدت زیادی اخراج یا که یک سال تحصیلی دوباره رفتند. خیلی از اینها می گویند که نمی توانند درس ها درا بفهمند، مشکل ریاضی و مطالعه دارند. خیلی از اینها می گویند که از مدرسه فرار می کردند، دیگران را آزار می دادند و با معلم مشکل داشتند.

سیس ماموریت دارد که نوجوانانی که باید تحصیل اجباری کنند و تحت مراقبت ما قرار دارند را آموزش دهند.

ما همچنین به جوانانی که تحصیل اجباری ندارند آموزش ارائه می کنیم. مدارس تحت نظر سیس همان قوانین و آیین نامه هایی را دارند که مدارس ابتدایی، راهنمایی، دبیرستان و مدارس کودکان دارای نیازهای ویژه دارند. دانش آموزانی که به اهداف آموزش دست پیدا می کنند نمره دریافت می کنند. اداره بازرسی مدارس مسئول نظارت و بازرسی مدارس هستند.

تقریبا هفت از ده جوانان می گویند که برای مدرسه و تحصیل کمک می خواهند. سه نفر از چهار نفری که مرخص می شوند می گویند که کمک هایی که درخواست کرده اند را دریافت کرده اند.

 

LSU – مراقبت و درمان از نوجوانان در محیط دربسته بجای زندان

نوجوانانی که در سنین 15-17 سالگی مرتکب جرم های سنگین شوند به جای زندان به مراقبت در محیط بسته محکوم می شوند. این مجازات که از 14 روز تا 4 سال است در بخش های خصوصی در خانه های ویژه نوجوانان به اجرا در می آید. در آنجا اینها در مقابل رفتار بزهکارانه تحت درمان قرار می گیرند.

اکثر کسانی که محکوم می شوند در ین خانه ها پسرها هستند. اکثریت سرقت، ضرب و شتم شدید، تجاوز، قتل غیرعمد یا عمد مرتکب شده اند.

نوجوانان اول به یک بخش پذیرش در بسته وارد می شوند. در آنجا روانشناس، مربی تعلیم و تربیت و درمانگر در مورد نیازهای نوجوان به درمان و مراقبت تحقیق و بررسی کرده و خطرات و نیازها را تشخیص داده و با شرکت نوجوان یک برنامه اجرایی فردی برای وی تنطیم می کند.

جوانانی که به درمان و مراقبت در محیط بسته محکوم شده اند دارای همان مشکلات مشابه جوانانی هستند که مطابق قانون LVU تحت مراقبت و نگهداری قرار می گیرند. این به معنی این است که آن ها در کنار اقدامات علیه بزهکاری به اقدامات درمانی علیه اعتیاد نیز نیاز دارند. این اقدامات مناسب هر یک از نوجوانان با توجه به میزان خطرات و نیاز آنان است. آینها امکان رفتن به مدرسه را نیز دارند.

امنیت در این خانه ها شدید است تا فرار افراد دشوار شود. وقتی که درمان نوجوان پیشرفت می کند به تدریج به بخش های آزادتر منتقل می شوند.

ما تلاش می کنیم تا راه بازگشت به جامعه را پس از گذراندن دوران محکومیت از طریق برنامه ریزی برای ترخیص تدریجی هموار کنیم. ما آزادی نوجوان را با مشارکت اداره خدمات اجتماعی شهر محل سکونت او برنامه ریزی می کنیم. اداره خدمات اجتماعی مسئولیت مراقبت و درمان مورد نیاز جوان راهمگامی که آزاد می شود به عهده دارد. بسیاری از جوانان بغد از مدت طولانی به کمک و حمایت نیاز دارند تا خطر ارتکاب آن ها به جرم کاهش یابد.

اکثریت جوانان از کمکی که دریافت کردند راضی هستند.

 

 

 

قانون مراقبت از برخی معتادان جهت ابجاد انگیزش در بزرگسالان جهت ادامه درمان

در سوید حدود 000 300 بزرگسال وجود دارد که دارای اعتیاد شدید هستند. از این تعداد حدود 1000 نفر هر ساله تحت مراقبت و درمان مطابق قانون LVM می گیرند. اینها دارای سابقه شدید چند ساله هستند. اعتیاذ انها شامل مشروبات الکلی، مواد مخدر، دارو یا اعتیاد چندگانه هستند. آنان در کنار اعتیاد دارای مشکلات بزرگ اجتماعی و روانی نیز هستند.

3 نفرازچهار نفر پذیرش در خانه های LVM در شرایط خطرناک جانی صورت می گیرد و می تواند جان فرد را نجات دهد.

ماموریت درمان و مراقبت LVM ترک اعتیاد دارای خظرناک جانی و ابجاد انگیزش برای تغییر و درمان اختیاری است تا فرد بتواند بدون مواد مخدر زندگی کند. دوره تحت مراقبت قرار گرفتن مطابق قانون LVM ممکن است حداکثز تا 6 ماه باشد.

ما به همه افرادی که گیش ما می ایند تحقیقات ارایه می کنیم. مشخض کردن وضعیت اعتیاد و بزهکاری به همراه شرایط روحی، پزشکی و اجتماعی فرد شانس یافتن اقدامات مناسب زا افزایش می دهد. این تحقیقات مبنای برنامه ریزی ادامه درمان و مراقبت به همراه مراجعه کننده قرار می گیرد. در اسرع وقت نوجئان باید مراقبت مثلا در خانواده سرپرست یا اقدامات مختلف درمان و مراقبت در آزادی زا امتحان کند.

روش های درمان درخانه های مختلف LVM باهم متفاوت بوده و بر مبنای نیاز های مراجعه کننده است. گفتگو های انگیزه(MI) ، جلوگیری از بازگشت به اعتیاد یا بزهکاری(ÅP)، برداشت تقویت اجتماعی  (CRA) و درمان دوازده گانه از روش هایی هستند که ما ازآن ها استفاده می کنیم.

اعتیاد طولانی مدت به درمان ، کمک و حمایت طولانی مدت نیازدارد. به دلیل این که اقدامات انجام شده در خانه LVM اثربخش شوند باید این اقدامات حلقه ای از یک زنجیر مزاقبت درمان بوده و پس از این خانه ها اقدامات درمانی ومراقبت تخصصی ادامه می یابد. از اینرو ما در مدتی که فرد نزد ما زندگی می کند با شبکه ارتباطی وی و اداره خدمات اجتماعی اسکان دهنده او همکاری می کنیم.

 

روش های درمانی طبق تحقیقات علمی

وظیفه سیس این است که مراقبت و درمان بر مبنای علمی انجام دهد به همین دلیل ما تحقیقاتی که در سوید و بین المللی انجام می شود را در این زمینه دنبال و روش های درمانی خود را ادامه می دهیم.

سیس پروژه های گسترش ئ توسعه خود را انجام و بر تحقیقات علمی توسط محققان مستقل در دانشگاه ها و مدارس سرمایگذاری می کند. سیس همچنین دارای یک هیئت علمی با نمایندگان برای اصول مختلف آکادمیک که از جمله به این اداره در بررسی و قضاوت درخواست های مربوط به تحقیقات علمی کمک می کند.

 

مشارکت، امنیت قضایی و درمان خوب

درمان اجباری افراد شرایط لازم زیادی را در زمینه های زیادی، مثل ملاقات به عهده می گذارد. در خط مشی اخلاقی سیس نوشته شده ما باید با جوانان و افراد با احترام، با توجه به تمامیت فردی و وضوح برخورد کنیم. اینها منجر به امنیت و یک محیط کاری خوب می شود.

در چهارچوب درمان اجباری ما به جوانان و افراد امکان این را می دهیم که شرایط خود را تغییر دهند. همه آن ها حق دارند که درباره احساسات و خواسته های خود صحبت کنند. ما دارای یک روند اجباری روزمره برای حفظ حقوق جوانان و افراد، در مورد رسیدگی به شکایات و اعتراضات و حق مشارکت در تنظیم برنامه درمان هستیم.

ما برای درمان مطلوب دارای خط مشی هستیم که توضیح می دهد که جوانان و افراد حق دارند چه توقعات و انتظاراتی داشته باشند که بتوانند احساس امنیت و آسایش کرده و احساس کنند که از آنها به خوبی مزاقبت می شود.

برای این که ما یک تصویر واضح از جوانان و افراد درباره این که چه مشکلاتی دارند به دست بیاوریم در دو وقت وارد شدن و ترخیص در مورد نظرشان مصاحبه می کنیم. این مصاحبه ها بر پایه برنامه درمانی برای هر وقت قرار می گیرد. این مصاحبه ها به ما علم درباره جوانان و افراد و اساس و مشکلات آن ها را برای پیگیری و ارزیابی از درمان به ما می دهد.

برای اطلاعات بیشتر درباره سیس به سایت www.stat-inst.se  مراجعه کنید.  

Dela sidan med andra