Information till ungdomar och klienter

Alla ungdomar och klienter som vårdas på något av våra ungdomshem eller LVM-hem får muntlig och skriftlig information om sin rätt till god omvårdnad, rätten att överklaga beslut och klaga på vården samt om SiS rätt att i vissa fall använda tvångsåtgärder, så kallade särskilda befogenheter.

Här hittar du information till ungdomar som vårdas med stöd av LVU eller som har dömts till sluten ungdomsvård (LSU) samt till klienter som vårdas med stöd av LVM.

Vård av unga

Information och filmer för de ungdomar som vårdas på våra särskilda ungdomshem med stöd av LVU, lag med särskilda bestämmelser om vård av unga. Informationen och filmerna finns översatta till flera språk.

Missbruksvård

Information till de vuxna klienter som vårdas på våra LVM-hem med stöd av LVM, lag om vård av missbrukare i vissa fall. Informationen finns översatt till flera språk.

Sluten ungdomsvård

Information och filmer för de ungdomar som har blivit dömda till sluten ungdomsvård enligt LSU, lag om verkställighet av sluten ungdomsvård. Informationen och filmerna finns översatta till flera språk.