Statens Institutionsstyrelse - till startsidan Det gäller livet.

Information till ungdomar och klienter

Alla ungdomar och klienter som vårdas på något av våra ungdomshem eller LVM-hem får muntlig och skriftlig information om sin rätt till god omvårdnad, rätten att överklaga beslut och klaga på vården samt om SiS rätt att i vissa fall använda tvångsåtgärder, så kallade särskilda befogenheter.

Besöksrestriktioner beslutas för varje institution

Från 7 juli hanteras besöksrestriktioner på nytt sätt inom SiS. Beslut om eventuella inskränkningar till följd av covid-19 fattas för varje institution istället för de generella beslut som gällt under våren.

I takt med att samhället tar steg för återgång till ett mer normalt läge anpassar även SiS sin verksamhet. De generella besöksrestriktionerna övergår till beslut som fattas för varje institution utifrån lokala förutsättningar och behov.

Läs fullständig information:
Besöksrestriktioner beslutas för varje institution

Här hittar du information till ungdomar som vårdas med stöd av LVU eller som har dömts till sluten ungdomsvård (LSU) samt till klienter som vårdas med stöd av LVM.

Vård av unga

Information och filmer för de ungdomar som vårdas på våra särskilda ungdomshem med stöd av LVU, lag med särskilda bestämmelser om vård av unga. Informationen och filmerna finns översatta till flera språk.

Missbruksvård

Information till de vuxna klienter som vårdas på våra LVM-hem med stöd av LVM, lag om vård av missbrukare i vissa fall. Informationen finns översatt till flera språk.

Sluten ungdomsvård

Information och filmer för de ungdomar som har blivit dömda till sluten ungdomsvård enligt LSU, lag om verkställighet av sluten ungdomsvård. Informationen och filmerna finns översatta till flera språk.