Användande av telefon och internet

Illustration av överkorsad mobil och surfplatta

Illustration: Karin Söderqvist

Elektroniska kommunikationstjänster, EKT

Vad?

Vi får bestämma när och hur mycket du får använda telefon och internet. Vi får begränsa vilka du pratar med. Det kan också vara att vi sitter med i rummet när du pratar i telefon eller använder internet.

Varför?

För att du inte ska ha kontakter eller ta del av material som kan vara skadligt för din vård eller ordningen vid hemmet. Det kan till exempel handla om att du inte ska få hjälp att föra in droger på ungdomshemmet.

När?

Om ditt användande av telefon och internet äventyrar din vård eller ordningen vid hemmet. Vad? Vi får vägra eller begränsa dina besök. Det kan vara att någon av oss är med under besöket eller att du inte får träffa vem du vill.

Hur länge?

Varje beslut gäller som längst 14 dagar, men om det behövs kan tiden förlängas i ett nytt beslut.

Bra att veta!

Du har alltid rätt att kontakta din socialsekreterare, din advokat, ditt offentliga biträde eller andra myndigheter. SiS kan inte förbjuda dig att ha kontakt med din vårdnadshavare. Men det kan soc göra och då måste vi på SiS följa det beslutet.

Dela sidan med andra