1 2004 Lärande och kunskapsanvändning

Kompetensutveckling genom personalutbildning och arbete vid särskilda ungdomshem

Författare: Leif Nilsson

Utgivningsår: 2004

ISSN:

Rapportserie: Forskningsrapport

Rapportnummer: 1 2004

Pris: 106 kr

Kan praktikers erfarenhetsbaserade kunskap utvecklas genom formell utbildning? Kan kunskap som inhämtas genom formell utbildning, samtidigt som man arbetar, användas och utvecklas i det dagliga arbetet? Vilka är förutsättningarna för en fruktbar växelverkan mellan utbildning och praktik?

Leif Nilsson diskuterar ovanstående frågor med utgångspunkt i erfarenheter från en omfattande satsning på personalutbildning på SiS särskilda ungdomshem.