SiS insynsråd

Insynsrådet ska utöva insyn i SiS verksamhet och ge myndighetschefen råd. Generaldirektören är ordförande i rådet.

 • Elisabet Åbjörnsson Hollmark, generaldirektör SiS, ordförande   
 • Yasmine Bladelius, riksdagsledamot (S)
 • Martin Bergström, docent i socialt arbete, Lunds Universitet
 • Arion Chryssafis, ordförande i beredningen för socialpolitik och individ­omsorg SKR, kommunalråd och ordförande i socialnämnden Solna stad (M)
 • Kjell Hedwall, chef för avdelningen för skolutveckling, Statens skolverk
 • Mikael Jeppson, samordnare vid avdelningen för kvalitet och
  stadsutveck­ling, Stadsledningskontoret, Stockholm stad
 • Martin Melin, polisinspektör (L)
 • Karin Sonnby, Specialistläkare i barn-och ungdomspsykiatri. Medicine doktor.
 • Stefan Strömberg, fd lagman
 • Johan Hultberg, riksdagsledamot (M)