SiS insynsråd

Insynsrådet ska utöva insyn i SiS verksamhet och ge myndighetschefen råd. Generaldirektören är ordförande i rådet.

 • Elisabet Åbjörnsson Hollmark, generaldirektör SiS, ordförande
 • Gustaf Lantz, riksdagsledamot (S)
 • Martin Bergström, docent i socialt arbete, Lunds Universitet
 • Niclas Westin, avdelningschef på utbildningsförvaltningen i Stockholms stad
 • Mikael Jeppson, samordningschef, 
  Samverkan Stockholmsregionen (SSR)
 • Gulan Avci, riksdagsledamot (L)
 • Anna-Maria Romlid, Sveriges kommuner och regioner (SKR) och kommunalråd, ledamot i kommunstyrelsen, kommunfullmäktige, ordförande i individ- och familjenämnden i Västerås stad (V)
 • Karin Sonnby, Specialistläkare i barn-och ungdomspsykiatri Medicine doktor
 • Stefan Strömberg, fd lagman
 • Johan Hultberg, riksdagsledamot (M)

Dela sidan med andra