SiS brukarråd

SiS centrala brukarråd ger representanter för våra brukare att tillsammans med verksamhetsföreträdare för SiS samråde om verksamhetens innehåll och utveckling.

Brukarrådet finns till för alla verksamhetsnivåer, vilket gör det möjligt även för verksamhetskontoren och institutioner att föra en dialog direkt med rådet om hur verksamheten kan utveckla brukarperspektivet.

Brukarrådet leds av SiS generaldirektör.

Dela sidan med andra