MVG-projektet

På uppdrag av regeringen drev SiS till utgången av 2008 projektet Motverka våld och gäng, MVG. Uppdraget var att utveckla nya vårdkedjemodeller som byggde på långsiktig planering och samverkan för tvångsomhändertagna ungdomar med mycket allvarliga problem.

Syftet med MVG-projektet var att minska återfallen i brott, att öka delaktigheten och fördjupa samarbetet mellan alla som ska utgöra ett nätverk runt ungdomarna. MVG omfattade dels en subvention på vårdavgiften till de 15 kommunerna, dels anställdes 24 särskilda ungdomssamordnare. Samordnarna såg till att ungdomarna inte hamnade mellan stolarna utan att övergången från institution till de insatser som måste fortsätta i hemkommunen efter utskrivning fungerade smidigt.

MVG betyder Motverka Våld och Gäng. Projektet bedrevs under perioden 1 juli 2006-31 december 2008 i samverkan mellan SiS ungdomshem och 15 kommuner: Göteborg, Stockholm, Botkyrka, Haninge, Huddinge, Södertälje, Malmö, Helsingborg, Landskrona, Trelleborg, Bjuv, Burlöv, Borlänge, Falun och Gävle.

Inslag i MVG-projektet

Några av de bärande inslagen i MVG-projektet var:

  • gemensamma överenskommelser
  • ökad samverkan mellan alla inblandade
  • mer långsiktigt perspektiv
  • större delaktighet för ungdomarna och deras föräldrar

Satsningen omfattade totalt 500 institutionsplacerade ungdomar från 15 kommuner under år 2007 och 2008. Ungdomarna var omhändertagna med tvång och placerade på något av SiS 31 särskilda ungdomshem. Ungdomarnas bakgrund präglas ofta av kriminalitet och allvarligt missbruk.

Uppföljning i tre steg

En uppföljning sex månader efter utskrivning visade att sju av tio ungdomar var fria från alkohol och droger. Lika många hade slutat begå brott. Ungdomarnas egen uppfattning var att deras situation inom flera områden var förbättrad jämfört med när de skrevs in vid SiS.

Ungdomarna följdes också upp ett respektive två år efter utskrivning och jämfördes då med hur det gått för en jämförelsegrupp. Efter två år kvarstod dock ingen skillnad i återfall i brottslighet eller återinskrivning hos SiS.

Dela sidan med andra