Ett kontrakt för livet

SiS hade under åren 2005–2009 regeringens uppdrag att inom ramen för LVM-vården ge socialnämnden ekonomiskt stöd för den vård som bedrevs enligt 27 § LVM. Syftet var att förstärka missbrukarvården och skapa bättre förutsättningar för fler kvalificerade och långsiktiga vårdinsatser.

”Ett kontrakt för livet” innebar att klienten, socialtjänsten och SiS gemensamt skrev ett kontrakt om hur vården skulle se ut. I utbyte mot garanterade eftervårdinsatser fick kommunerna rabatt på den vårdtid klienten prövade i öppnare former.

Av slutrapporten som SiS lämnade till regeringen 2008 framgår att rabatten ledde till att 26 procent fler tunga missbrukare fick möjlighet till vård. Andelen unga kvinnor som fick vård ökade med omkring 20 procent.

80 procent av de missbrukare som under perioden 2005-2007 skrev på kontraktet deltog i behandlingen.

Rapporten visar också att

  • sju av tio fått ett bättre liv jämfört med tidigare studier där fyra av tio fått en klart förbättrad drogsituation
  • sju av tio sex månader efter behandlingen var antingen drogfria eller hade en betydligt förbättrad drogsituation, jämfört med fyra av tio i tidigare studier

SiS enkäter till socialtjänsten visade att kommunerna var mycket nöjda med kontraktet. De hade lagt sig vinn om att skapa mer hållbara lösningar för klienterna, dels genom frivillig vård på behandlingshem, dels genom mer kvalificerad vård på hemmaplan.

Dela sidan med andra