VIS-projektet

VIS-projektet - Verksamhetsutveckling i samverkan - var ett samverkansprojekt mellan Statens institutionsstyrelse och Specialpedagogiska skolmyndigheten.

Bland de ungdomar som varje år vistas på SiS särskilda ungdomshem, finns ungdomar med skilda former av funktionsnedsättningar, vilket ställer särskilda krav på verksamheten.

VIS-projektet, Verksamhetsutveckling i samverkan, var ett projekt som genomfördes av SiS och Specialpedagogiska skolmyndigheten. Projektet pågick ett par år och genomfördes i form av utbildningar och seminarier för at öka personalens kompetens och stärka samarbetet. Syftet var att verka för alla elevers rätt till lärande och utveckling. I projektet medverkade också personal från socialtjänst och utbildningsförvaltningar i ett antal kommuner i västra Sverige.

Dela sidan med andra