SiS och skolan i samverkan

Projektet SiS och skolan i samverkan var ett samverkansprojekt mellan statens institutionsstyrelse (SiS) och Malmö Stad som bedrevs från augusti 2008 till och med februari 2010. Syftet med projektet var att ge skolan en plats i vårdkedjan genom att utveckla formerna för den pedagogiska överlämningen från SiS skolverksamhet till skolorna i Malmö.

Målgruppen för projektet var samtliga Malmöungdomar som var inskrivna och placerade på någon av institutionerna i SiS södra region. Projektet skulle utveckla strukturer och rutiner för den pedagogiska överlämningen som säkrar att ungdomens behov tillgodoses och möjliggör en lyckad skolgång. Ett av målen var att ta fram en modell för den pedagogiska överlämningen.

Syftet med projektet ”SiS och skolan i samverkan” var att ge skolan en plats i vårdkedjan genom att utveckla formerna för den pedagogiska överlämningen från SiS skolverksamhet till skolorna i Malmö. Det bestämdes att ungdomarna skulle få ett stärkt stöd i form av ungdomscoacher. Två projektledare tillika coacher anställdes för att driva projektet.

Projektets syfte var också att utveckla formerna för samverkan mellan SiS skola och grund- och gymnasieskolan i Malmö stad, så att den kunskap och de erfarenheter SiS har ska bidra till att ungdomen får en så bra fortsatt skolgång som möjligt, med det stöd han eller hon behöver. Projektet skulle utveckla strukturer och rutiner för den pedagogiska överlämningen som säkrar att ungdomens behov tillgodoses och möjliggör en lyckad skolgång. Målen var att:

  • ta fram en modell för den pedagogiska överlämningen
  • möjliggöra för SiS att bidra med sin kunskap om ungdomens lärandebehov

Projektet avslutades i februari 2010 och resulterade i en slutrapport och en handbok för pedagogisk överlämning.

Dela sidan med andra