Redovisning av utvecklingsarbete avseende sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter

Statens institutionsstyrelse, SiS, fick i uppdrag av regeringen att genomföra ett utvecklingsarbete för att främja sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter (SRHR) bland unga och klienter på SiS ungdomshem och LVM-hem.

Bakgrund

Bakgrunden till uppdraget var kunskap om att tvångsomhändertagna ungdomars attityder och erfarenheter inom SRHR-området skiljer sig från andra jämnårigas. Uppdraget omfattade också missbruksvården och klienter på SiS LVM-hem.

Dela sidan med andra