Jämställd vård och behandling

SiS fick i regleringsbrevet för budgetåret 2015 i uppdrag av regeringen att ta fram en plan för jämställdhetsintegrering för åren 2015-2018. Uppdraget var ett led i regeringens satsning på jämställdhetsintegrering i myndigheter. SiS var en av 59 myndigheter som fick detta uppdrag.

Dela sidan med andra