Insatser för att stärka det förebyggande arbetet mot våldsbejakande extremism inom de särskilda ungdomshemmen

Nu har Statens institutionsstyrelse, SiS, slutredovisat regeringsuppdraget, att utveckla det förebyggande arbetet mot våldsbejakande extremism inom de särskilda ungdomshemmen.  SiS får nu en handfull nya verktyg i det dagliga arbetet på SiS ungdomshem.

Dela sidan med andra