Statens Institutionsstyrelse - till startsidan Det gäller livet.

4/99 Behandling av adopterade barn på särskilt ungdomshem

Förslag till en behandlingsmodell

Författare: Jan-Åke Eriksson och Inger Sundqvist

Utgivningsår: 1999

ISSN:

Rapportserie: SiS följer upp och utvecklar

Rapportnummer: 4/99

Pris: 63,5 kr

Rapporten redovisar aktuell forskning om adopterade barn och ungdomar samt en behandlingsmodell som utvecklats på Folåsa behandlingshem för denna grupp. Modellen kombinerar miljöterapi med ett salutogent förhållningssätt. I behandlingsmodellen ingår familjearbete för att återskapa relationen mellan barn och föräldrar.