Statens Institutionsstyrelse - till startsidan Det gäller livet.

4/04 Institutionsbaserad LVM-forskning

12 år av forskning, utredning och utvärdering vid Karlsvik

Författare: Björn Sallmén

Utgivningsår: 2004

ISSN:

Rapportserie: SiS följer upp och utvecklar

Rapportnummer: 4/04

Pris: 85 kr

Karlsvik LVM-hem i Skåne, med Bertil Bokander som institutionschef, är kanske det mest beforskade och ”utvecklade” LVM-hemmet i Sverige. Ända sedan början av 1990-talet har institutionen oavbrutet varit involverad i åtminstone ett forsknings- eller utvecklingsprojekt, ibland flera samtidigt. Forskningsprojekten har letts av professor Mats Berglund vid Malmö Allmänna Sjukhus och Lunds universitet. Karlsvik har omfattande forsknings- och utvecklingssamarbete såväl nationellt som internationellt.

Karlsvik har under den aktuella tidsperioden genomgått stora förändringar i målgrupp, vilket återspeglas i rapporten. Rapporten är uppdelad i två delar. Del 1 ger en bakgrund till tvångsvård och Karlsvik. Del 2 redovisar det huvudsakliga innehållet i och resultat från åtta av de projekt Karlsvik och rapportens författare Björn Sallmén varit delaktiga i.