Statens Institutionsstyrelse - till startsidan Det gäller livet.

3/08 Ett kontrakt för livet

Utvärdering av en särskild satsning på missbrukarvården

Författare: Ali Hajighasemi

Utgivningsår: 2008

ISSN:

Rapportserie: SiS följer upp och utvecklar

Rapportnummer: 3/08

Pris: 160 kr

Ett kontrakt för livet, en särskild satsning inom missbrukarvården åren 2004–2008 syftade till att förbättra vården för missbrukare och att åstadkomma varaktiga förändringar i klientens missbrukssituation. Därutöver var syftet att förbättra samarbetet mellan klienten, socialtjänsten och SiS. Konkret innebar satsningen att kommunerna fick en subvention motsvarande 80 procent av kostnaderna för klientens vård i annan form enligt § 27 LVM, förutsatt att det fanns en 6 månaders eftervårdsplanering med strukturerad missbruksbehandling för klienten.

Denna rapport som innehåller en utvärdering av satsningen omfattar drygt 1100 klienter som kommunerna tecknat vårdöverenskommelse för och som följts upp 6 månader efter LVM genom en uppföljningsintervju med klienten och en särskild enkät till den placerande socialtjänsten. Projektet har i något större utsträckning lockat kvinnor och unga. Drygt hälften av klienterna genomförde vården i annan form helt enligt planeringen och ytterligare en fjärdedel delar av planeringen. Två av tre klienter hade 6 månader efter LVM en förbättrad missbrukssituation. Projektet har upplevts positivt av samtliga deltagare; institutioner, socialsekreterare och klienter. Satsningen har inte haft några kostnadsdrivande effekter.