Handläggande enhet/institution

Följande enheter/institutioner kan du söka på i SiS diarium:

 • GD-kansli
 • Internrevision
 • Avdelningen för planering och ekonomi
 • Avdelningen för utveckling av vård och behandling
 • Kommunikationsavdelningen
 • Personalavdelningen
 • IT-enheten
 • Placeringsenheten
 • Redovisningsenheten
 • Planeringsenheten
 • Inköps- och upphandlingsenheten
 • Enheten för lokaler och säkerhet
 • Forsknings- och utvecklingsenheten
 • Vård- och behandlingsenheten
 • Juridikenheten
 • Enheten för växel och kontorsservice
 • Ungdomsvård norr
 • Ungdomsvård söder
 • Missbruksvård
 • SiS ungdomshem Berga
 • SiS ungdomshem Bergsmansgården
 • SiS ungdomshem Björkbacken
 • SiS ungdomshem Brättegården
 • SiS ungdomshem Bärby
 • SiS ungdomshem Eknäs
 • SiS ungdomshem Fagared
 • SiS ungdomshem Folåsa
 • SiS ungdomshem Hässleholm
 • SiS ungdomshem Johannisberg
 • SiS ungdomshem Klarälvsgården
 • SiS ungdomshem Ljungaskog
 • SiS ungdomshem Ljungbacken
 • SiS ungdomshem Långanäs
 • SiS ungdomshem Lövsta
 • SiS ungdomshem Margretelund
 • SiS ungdomshem Nereby
 • SiS ungdomshem Rebecka
 • SiS ungdomshem Ryds brunn
 • SiS ungdomshem Råby
 • SiS ungdomshem Stigby
 • SiS ungdomshem Sundbo 
 • SiS ungdomshem Tysslinge 
 • SiS ungdomshem Vemyra  
 • SiS LVM-hem Fortunagården
 • SiS LVM-hem Gudhemsgården
 • SiS LVM-hem Hessleby
 • SiS LVM-hem Hornö
 • SiS LVM-hem Lunden
 • SiS LVM-hem Rebecka
 • SiS LVM-hem Ekebylund
 • SiS LVM-hem Renforsen
 • SiS LVM-hem Runnagården
 • SiS LVM-hem Rällsögården
 • SiS LVM-hem Älvgården
 • SiS LVM-hem Östfora

Dela sidan med andra