Handläggande enhet/institution

Följande enheter/institutioner kan du söka på i SiS diarium:

 • Dataskyddsombud
 • Ekonomi- och planeringsavdelning
 • Enheten för it- och användarstöd
 • Enheten för it-drift
 • Enheten för kapacitet och LSU
 • Enheten för placering
 • Enheten för verksamhetsstöd säkerhet
 • Enheten för verksamhetsstöd ungdomsvård
 • Forsknings- och utvecklingsavdelningen
 • GD-staben
 • HR-avdelningen
 • Internrevision
 • It- och digitaliseringsavdelningen
 • Kommunikationsavdelningen
 • Missbruksvårdsavdelningen
 • Rättsavdelningen
 • Sektionen för arbetsgivarpolitik
 • Sektionen för drift och användarstöd
 • Sektionen för ekonomi
 • Sektionen för forskning och utvärdering
 • Sektionen för informationsförvaltning
 • Sektionen för inköp och upphandling
 • Sektionen för it-utveckling och förvaltning
 • Sektionen för kapacitet och planering
 • Sektionen för kompetenscenter
 • Sektionen för lokalförsörjning
 • Sektionen för myndighetsjuridik
 • Sektionen för skola
 • Sektionen för strategisk och operativ säkerhet
 • Sektionen för verksamhets- och personskydd
 • Sektionen för verksamhetsanalys
 • Sektionen för verksamhetsjuridik
 • Sektionen för verksamhetsstöd missbruksvård
 • Sektionen för verksamhetsstöd ungdomsvård
 • Sektionen för verksamhetsutveckling
 • Sektionen för kompetensförsörjning och arbetsmiljö
 • Säkerhetsavdelningen
 • Ungdomsvård norr
 • Ungdomsvårdsavdelningen
 • SiS ungdomshem Bergmansgården
 • SiS ungdomshem Björkbacken
 • SiS ungdomshem Brättegården
 • SiS ungdomshem Bärby
 • SiS ungdomshem Eknäs
 • SiS ungdomshem Fagared
 • SiS ungdomshem Folåsa
 • SiS ungdomshem Hässleholm
 • SiS ungdomshem Johannisberg
 • SiS ungdomshem Klarälvsgården
 • SiS ungdomshem Ljungaskog
 • SiS ungdomshem Ljungbacken
 • SiS ungdomshem Långanäs
 • SiS ungdomshem Margretelund
 • SiS ungdomshem Nereby
 • SiS ungdomshem Rebecka
 • SiS ungdomshem Ryds brunn
 • SiS ungdomshem Råby
 • SiS ungdomshem Stigby
 • SiS ungdomshem Sundbo
 • SiS ungdomshem Tysslinge
 • SiS ungdomshem Vemyra
    
 • SiS LVM-hem Ekebylund
 • SiS LVM-hem Fortunagården
 • SiS LVM-hem Gudhemsgården
 • SiS LVM-hem Hessleby
 • SiS LVM-hem Hornö
 • SiS LVM-hem Lunden
 • SiS LVM-hem Rebecka
 • SiS LVM-hem Renforsen
 • SiS LVM-hem Runnagården
 • SiS LVM-hem Rällsögården
 • SiS LVM-hem Älvgården
 • SiS LVM-hem Östfora

Dela sidan med andra