Statens Institutionsstyrelse - till startsidan Det gäller livet.

Pågående projekt

Här hittar du information om pågående projekt som SiS deltar i eller ansvarar för. 

Jämställd vård och behandling

SiS fick i regleringsbrevet för budgetåret 2015 i uppdrag av regeringen att ta fram en plan för jämställdhetsintegrering för åren 2015-2018. Uppdraget är ett led i regeringens satsning på jämställdhetsintegrering i myndigheter. SiS är en av 59 myndigheter som har fått detta uppdrag.