Vi har placerat cookies på din dator för att ge dig en bättre upplevelse av webbplatsen. Läs mer om cookies och personuppgifter.

Jag förstår

Projekt

Här hittar du information om projekt som SiS ansvarat för eller medverkat i. Nedan finns korta presentationer av pågående projekt. I menyn finns länkar till mer information om pågående och avslutade projekt.

Jämställd vård och behandling

SiS fick i regleringsbrevet för budgetåret 2015 i uppdrag av regeringen att ta fram en plan för jämställdhetsintegrering för åren 2015-2018. Uppdraget är ett led i regeringens satsning på jämställdhetsintegrering i myndigheter. SiS är en av 59 myndigheter som har fått detta uppdrag.

MultifunC - Multifunktionell behandling på institution och i närmiljö

Forsknings- och utvecklingsprojekt som innebär att en ny behandlingsmodell för pojkar och flickor med allvarliga beteendeproblem prövas på särskilda ungdomshem. Projektet är ett samarbete med Institutet för utveckling av metoder i socialt arbete (IMS) vid Socialstyrelsen och norska barn- och familjedepartementet. Inleddes 2005.