Vi har placerat cookies på din dator för att ge dig en bättre upplevelse av webbplatsen. Läs mer om cookies och personuppgifter.

Jag förstår
Fortsätt till stat-inst.se >>
Det gäller livet.
Statens Institutionsstyrelse - till startsidan Det gäller livet.

Projekt

Här hittar du information om projekt som SiS ansvarat för eller medverkat i. Nedan finns korta presentationer av pågående projekt. I menyn finns länkar till mer information om pågående och avslutade projekt.

Jämställd vård och behandling

SiS fick i regleringsbrevet för budgetåret 2015 i uppdrag av regeringen att ta fram en plan för jämställdhetsintegrering för åren 2015-2018. Uppdraget är ett led i regeringens satsning på jämställdhetsintegrering i myndigheter. SiS är en av 59 myndigheter som har fått detta uppdrag.

MultifunC - Multifunktionell behandling på institution och i närmiljö

Forsknings- och utvecklingsprojekt som innebär att en ny behandlingsmodell för pojkar och flickor med allvarliga beteendeproblem prövas på särskilda ungdomshem. Projektet är ett samarbete med Institutet för utveckling av metoder i socialt arbete (IMS) vid Socialstyrelsen och norska barn- och familjedepartementet. Inleddes 2005.