Sociala insatsgrupper

SiS deltog i projektet Sociala insatsgrupper, en riktad satsning på nationell nivå med fokus på att utveckla strukturerad samverkan för att motverka rekrytering till och underlätta avhopp från kriminella gäng. Pilotprojektet pågick 2011-2012. Projektet förlängdes och slutredovisades den 31 oktober 2014.

Projektet med sociala insatsgrupper riktade sig till ungdomar i åldern 15–25 år. Det handlade om att

  • stärka det sociala nätverket kring ungdomar som är i riskzonen för att välja en kriminell livsstil
  • motverka rekrytering
  • underlätta avhopp

Arbetet genomfördes i samverkan mellan Polisen och socialtjänsten. Andra myndigheter som ingick i projektet var bland annat Skolverket, Kriminalvården och Arbetsförmedlingen. Varje verksamhet bidrog med sin kompetens.

Dela sidan med andra