1 2001 Vård bakom låsta dörrar. Lunden, ett LVM-hem för kvinnor