2018

 • SiS GD blir regiondirektör i Västerbotten


  Nyhet

  Kent Ehliasson slutar i höst som SiS generaldirektör och blir ny landstings- och regiondirektör i Västerbotten.

 • SiS medverkar på Drogfokus i Uppsala


  Nyhet

  17-18 oktober hålls en av landets viktigaste konferenser i Uppsala och SiS är en av arrangörerna.

 • Första spadtaget i Hässleholm


  Nyhet

  SiS växer, och byggprojekt pågår på många institutioner. Nyligen togs första spadtaget i Hässleholm där ungdomshemmet om några år har dubbelt så många avdelningar som i dag.

 • Han gick från ko till KBT


  Nyhet

  Mats Öhman började som tonårig ladugårdsförman på det som i dag är SiS ungdomshem Johannisberg i Kalix. Nu går han i pension som rutinerad avdelningsföreståndare.

 • SiS lyfter fram det livsviktiga uppdraget i rekryteringskampanjen ”Det gäller livet”


  Pressmeddelande

  Statens Institutionsstyrelse (SiS) startar rekryteringskampanjen ”Det gäller livet”. Det är en offensiv för att möta den hårda konkurrensen om framtida medarbetare och sprida kunskap om verksamhetens livsviktiga uppdrag.

 • Alla på SiS ungdomshem utbildas om extremism


  Nyhet

  Nu utbildas all behandlingspersonal på SiS ungdomshem om våldsbejakande extremism.

 • Modernare reglering av SiS särskilda befogenheter


  Nyhet

  SiS kan få skärpta krav på att anvisa akutplats och maxtid för avskiljning av ungdomar kan begränsas till fyra timmar. Två nya befogenheter införs och begränsningar i rätten att ringa och ta emot telefonsamtal utvidgas så den omfattar alla elektroniska kommunikationstjänster.

 • Inget inkomstbortfall vid våld och hot


  Nyhet

  Att drabbas av hot och våld på sin arbetsplats är oacceptabelt och något som SiS medarbetare inte ska behöva drabbas av ekonomiskt. Därför blir det inget inkomstbortfall för karensdag för medarbetare som blir utsatt för våld eller hot.

Dela sidan med andra