Statens Institutionsstyrelse - till startsidan Det gäller livet.

SiS lyfter fram det livsviktiga uppdraget i rekryteringskampanjen ”Det gäller livet”

Statens Institutionsstyrelse (SiS) startar rekryteringskampanjen ”Det gäller livet”.  Det är en offensiv för att möta den hårda konkurrensen om framtida medarbetare och sprida kunskap om verksamhetens livsviktiga uppdrag.

 

– Vi visar upp oss och är stolta över vår verksamhet, över vårt svåra uppdrag och över det viktiga arbete som medarbetarna inom SiS gör så bra.

– Det är extra roligt att fotografen Elisabeth Ohlson Wallin valt att arbeta med SiS och vår verksamhet, säger Kent Ehliasson, generaldirektör för Statens institutionsstyrelse.

 

Bilderna i kampanjen har tagits fram av konstnären/fotografen Elisabeth Ohlsson Wahlin, som följer SiS verksamhet. Hennes porträtt av varsamt utvalda modeller, för tankarna till SiS unga och vuxna klienter. Bilderna är medvetet starka, för att väcka känslor, intresse hos potentiella medarbetare och tydliggöra vad SiS personal gör för upplevd skillnad.

 

I takt med att samhällets förutsättningar ändras ökar trycket på Staten institutionsstyrelse som får mer omfattande och komplicerade uppdrag. Därför behöver SiS visa upp sig som myndighet och plats för förändring. En plats där flickor och pojkar, kvinnor och män ges goda förutsättningar för ett socialt fungerande liv utan missbruk och kriminalitet. SiS utgår från alla människors lika värde och arbetar för att bevara individens självbestämmande och integritet. Lika självklart verkar myndigheten för öppenhet och förbereder ungdomar och vuxna för ett liv utanför institutionen.

 

En förutsättning för att SiS ska klara uppdraget, att kunna bereda plats för utsatta ungdomar och vuxna omedelbart, är att myndigheten har tillräckligt många medarbetare med rätt personlighet och spetskompetens. Medarbetare som tillsammans tar sig an uppgiften att göra en livsviktig skillnad.  Det handlar främst om behandlingsassistenter, lärare, sjuksköterskor och psykologer.

 

Kampanjen ”Det gäller livet” kommer bland annat att synas i offentliga miljöer i Stockholm, Göteborg och Malmö och i ett trettiotal andra städer och större orter. Där visas bilderna under temat ”De gäller livet” på affischer och digitala stortavlor i kollektivtrafiken. Kampanjen kommer även finnas under en längre tid på många andra orter, i sociala medier och på webben.

 

Kampanjen har redan startat på webben och i sociala medier. Måndag den 12 mars 2018 klistras bilderna upp på offentliga platser runt om i landet.

 

Länk till kampanjwebben:

Det gäller livet.

Pressmeddelande,

Stefan Hell Fröding
pressekreterare
Telefon direkt: 010-453 40 90

stefan.hellfroding@stat-inst.se

Fakta

Statens institutionsstyrelse, SiS är en statlig myndighet som bedriver tvångsvård, utredning och behandling. Varje år tar SiS emot cirka 1 000 ungdomar mellan 12 och 21 år med beteendestörningar och allvarliga sociala problem och 1 000 personer över 18 år med livshotande missbruk. Vården bedrivs vid 24 särskilda ungdomshem och 11 LVM-hem över hela landet. SiS ansvarar också för ungdomar som dömts till sluten ungdomsvård. SiS erbjuder individuell behandling och vården är differentierad utifrån olika gruppers särskilda behov. SiS är också huvudman för skolan som har en central roll i ungdomsvården. En viktig del i SiS uppdrag är också att utvärdera resultaten av vården, utveckla metoderna och initiera forskning på området. Chef för SiS är generaldirektör Elisabet Åbjörnsson Hollmark.