Statens Institutionsstyrelse - till startsidan Det gäller livet.

Inget inkomstbortfall vid våld och hot

Att drabbas av hot och våld på sin arbetsplats är oacceptabelt och något som SiS medarbetare inte ska behöva drabbas av ekonomiskt. Därför blir det inget inkomstbortfall för karensdag för medarbetare som blir utsatt för våld eller hot.

Våld ska förebyggas
– Tyvärr är hot och våld en del av det SiS medarbetare möter i sitt arbete och det är viktigt för SiS som arbetsgivare att se till att medarbetarna inte drabbas av inkomstborfall om de blir utsatta för våld eller hot på våra ungdomshem och LVM-hem, säger Christina Westblom tf. personaldirektör.

I första hand arbetar myndigheten med att förebygga hot och våld för att alla medarbetare ska kunna känna trygghet på arbetsplatsen. SiS genomför utbildningar i No Power No Lose, utbildning i konflikthantering, för alla medarbetare i behandlingsarbete. Myndigheten arbetar även med Trygghetsplaner för att involvera ungdomar och klienter i arbetet med att förebygga och hantera aggression och våld, och SiS arbetar kontinuerligt med riskbedömningar för att identifiera risker och förebygga konfliktsituationer.


Stor satsning på utbildning i arbetsmiljöfrågor

Under både 2016 och 2017 har SiS satsat stort på att utbilda chefer och skyddsombud om organisatorisk och social arbetsmiljö, och genom åren har flera hundra chefer och skyddsombud gått arbetsmiljöutbildningar.


Gäller från första januari

Beslutet att medarbetaren inte ska drabbas av inkomstbortfall för karensdag i samband med våld eller hot gäller från 1 januari 2018.

Nyhet,