Statens Institutionsstyrelse - till startsidan Det gäller livet.

Första spadtaget i Hässleholm

 

SiS ungdomshem Hässleholm ska få dubbelt så många avdelningar som i dag. Nyligen var det dags för första spadtaget för den ”nya” institutionen. I strålande solsken och med pompa och ståt.  

 

Nu är ett drygt tiotal nybyggnationsprojekt på gång på olika platser i Sverige och vi kommer att växa med hundra platser. SiS ungdomshem Hässleholm är den enskilt största nybyggnationen, säger SiS generaldirektör Kent Ehliasson.

Färdigt om tre år
När ungdomshemmet är färdigbyggt kommer antalet avdelningar ha utökats från tre till sex, de 18 platserna blivit över 40 och uppemot 80 personer ha nyanställs. Omställningen pågår under tre år och kommer vara helt genomförd våren 2021.

SiS generaldirektör Kent Ehliasson och Specialfastigheters VD Åsa  Hedenberg tar första spadtaget för det "nya" ungdomshemmet.

Ett projekt i flera etapper
Sverker Göransson är tillträdande institutionschef för SiS ungdomshem Hässleholm och är myndighetens projektledare för byggnationen. Han berättar att byggprojektet genomförs i flera etapper och omfattar nya avdelningar, skolbyggnad, administrationslokaler, personalutrymmen, rekreationsområden, centralkök och matsal.
– Efter flera års planering sätter vi nu igång på riktigt, säger han.

Regeringen har sagt ja till nya avdelningar
Nu accelererar SiS kapacitetsprojekt. På regeringssammanträdet torsdagen 12 april tog man beslut om att gå vidare med ny standardavdelning och ny skola på SiS ungdomshem Ljungbacken och SiS ungdomshem Klarälvsgården, och en ny standardavdelning på SiS ungdomshem Björkbacken.

Stora byggen på flera institutioner
Förutom i Hässleholm är byggnation nu igång på SiS ungdomshem Folåsa, SiS ungdomshem Ljungbacken, SiS ungdomshem Johannisberg och SiS LVM-hem Gudhemsgården. Den 31 maj är det invigning för den nya MultifunC-avdelningen på SiS ungdomshem Råby.

 

 

 

Nyhet,