Statens Institutionsstyrelse - till startsidan Det gäller livet.

Alla på SiS ungdomshem utbildas om extremism

Nu utbildas all behandlingspersonal på SiS ungdomshem om våldsbejakande extremism. Utbildningen ska ge kunskap och verktyg för att upptäcka och motverka radikalisering.

Utbildningen ger grundläggande kunskap om våldsbejakande extremism i de högerextrema, vänsterextrema och islamistiska miljöerna. Den tar även upp vad man som medarbetare ska göra om man uppmärksammar att en person sympatiserar med eller befinner sig i en våldsbejakande extremistisk miljö.
– Många vill ha mer kunskap och är osäkra på vad man kan och får göra om man möter en person som befinner sig i en våldsbejakande extremistisk miljö, säger Sari Römpötti, projektledare för SiS regeringsuppdrag om våldsbejakande extremism.
Kunskapsdelen i SiS utbildning är webbaserad. Eftersom ämnet kan väcka frågor och tankar som behöver diskuteras ska arbetsgrupper genomföra utbildningen tillsammans.
– Det finns en större osäkerhet när det gäller våldsbejakande islamistisk extremism. Till skillnad från ungdomar med nynazistiska övertygelse där många enklare kan agera och där vi har en helt annan erfarenhet inom SiS, säger Sari Römpötti.
Alla medarbetare som arbetar direkt med ungdomar ska genomgå utbildningen under 2018. Även medarbetare inom LVM-vården får erbjudande om att utbildas.

Nyhet,