Statens Institutionsstyrelse - till startsidan Det gäller livet.

SiS medverkar på Drogfokus i Uppsala

17-18 oktober hålls en av landets viktigaste konferenser i Uppsala och SiS är en av arrangörerna.

Drogfokus arrangeras vartannat år och samlar landets kompetens inom drog- och missbruksområdet. Målet är att förstärka kunskapsläget och stimulera samverkan. SiS är med sedan starten som en av arrangörerna.

En av årets programpunkter har extra tydlig SiS-koppling. Det är Ingrid Rystedt, läkare och forskare vid Karlstad universitet, som på tre av SiS LVM-hem försökt kombinera olika typer av missbruksbehandling med psykiatriska insatser. Resultaten redovisas på Drogfokus.

Behovet av att kombinera psykiatrisk behandling med insatser mot missbruk är påtagligt inom SiS LVM-vård. Ungefär var tredje placerad inom LVM uppger att de vårdats inom psykiatrin sex månader före intagning hos SiS.

Det kompletta programmet finns på www.drogfokus.nu.

Drogfokus arrangeras av SiS, Socialstyrelsen, Folkhälsomyndigheten, Uppsala universitet, Kriminalvården, Läkemedelsverket, Rättsmedicinalverket, Trafikverket, CAN, SKL, IQ, Länsstyrelserna och Uppsala kommun.

Nyhet,