2018

 • SiS kampanj ”Det gäller livet” nominerad till Publishingpriset 2018


  Nyhet

  SiS kampanj ”Det gäller livet” är nominerad till Publishingpriset 2018. SiS tävlingsbidrag är en av sju finalister i kategorin kampanjsajter. Vinnaren offentliggörs onsdag 7 november på Berns i Stockholm.

 • Jan-Eric Josefsson ny planeringsdirektör på SiS


  Nyhet

  Jan-Eric Josefsson är ny planeringsdirektör på SiS. Han har jobbat på myndigheten sedan 2010 och har stor erfarenhet av att arbeta nära kärnverksamheten på institutionerna.

 • Tidigare klient är träningsinstruktör på Runnagården


  Nyhet

  För ett år sedan var Helena inskriven på SiS LVM-hem Runnagården. Nu har hon en egen lägenhet och är fast anställd. Helena besöker Runnagården en gång i veckan för att undervisa i Tabata som är en högintensiv intervallträning.

 • Välbesökta och uppskattade SiS-seminarier i Almedalen


  Nyhet

  Våldsbejakande extremism, VBE, och SiS vägledning för bedömning och behandling av ungdomar som har begått sexuella övergrepp var teman på två välbesökta seminarier som Statens institutionsstyrelse, SiS genomförde under Almedalsveckan.

 • Statskontoret lyfter fram SiS jämställdhetsintegrering


  Nyhet

  I en utvärdering av regeringens utvecklingsprogram för jämställdhetsintegrering i myndigheter (JiM) lyfter Statskontoret fram SiS arbete. Rapporten visar att SiS JiM-arbete har potential att vara lärande men att myndigheten också har en del utmaningar.

 • Extremism och sexuella övergrepp i fokus


  Pressmeddelande

  SiS deltar med två seminarier under Almedalsveckan. Seminarierna handlar om arbetet mot våldsbejakande extremism, och SiS vägledning för bedömning och behandling av ungdomar som har begått sexuella övergrepp.

 • Effektivare ungdomsvård i samverkan


  Nyhet

  Projektet SiS Ungdomsvård 2020 är viktigt för att möta framtida utmaningar. Redan nästa år inleds ett pilotförsök tillsammans med fem kommuner.

 • Kraftigt minskade utsläpp av koldioxid


  Nyhet

  SiS har minskat utsläppen av koldioxid i samband med uppvärmning med 22 procent. Anledningen är att SiS ungdomshem Råby numera har biogas i värmepannorna i stället för naturgas.

 • Elever på SiS ungdomshem Råby lär sig programmering


  Nyhet

  På Gyllenkrokska skolan hos SiS ungdomshem Råby får eleverna möjlighet att lära sig grunderna i programmering. Initiativet kallas för Youth Speak och är en frivillig utbildning som pågår under ett års tid.

 • SiS slutredovisar arbetet mot våldsbejakande extremism


  Nyhet

  Nu har Statens institutionsstyrelse slutredovisat regeringsuppdraget, att utveckla det förebyggande arbetet mot våldsbejakande extremism inom de särskilda ungdomshemmen. SiS får nu en handfull nya verktyg i det dagliga arbetet på SiS ungdomshem.

Dela sidan med andra