Frågor och svar om Nereby

Vägg med målning i klara färger framför en blå himmel

Här hittar du svar på många vanliga frågor om SiS och vårt ungdomshem Nereby. Du får bland annat veta mer om den grundutbilding som du som nyanställd får gå.

Undrar du över något annat? Hör av dig till nereby@stat-inst.se

 

Vad är SiS?
SiS, statens institutionsstyrelse, är en statlig myndighet. Vi ansvarar för tvångsvård av ungdomar som har stora psykosociala problem och vuxna som riskerar att dö av sitt missbruk. Till oss kommer också ungdomar som dömts till sluten ungdomsvård.

 

Vad är Nereby?
Nereby är ett av SiS totalt 21 särskilda ungdomshem som finns runt om i Sverige. SiS ungdomshem Nereby, som är det korrekta namnet, har sex avdelningar och ligger i Harestad utanför Kungälv. Ungdomshemmet har även en enhet med två avdelningar i Göteborg.


Vad menas med särskilda ungdomshem?
Så heter alla de statliga ungdomshemmen som SiS driver. De särskilda ungdomshemmen är låsbara, till skillnad från vanliga HVB-hem. Till oss kommer pojkar och flickor som har stora problem och behov, och som inte klarar av vård i öppnare former. De kan till exempel vilja rymma eller vara utagerande och våldsamma. 
Ungdomarna har nästan alltid varit placerade i familjehem och/eller öppna HVB-hem innan de får en placering hos SiS.
Mer om ungdomarna som kommer till SiS
Mer om hur ungdomar blir placerade hos SiS

 

Vilka ungdomar kommer till Nereby?
Nerebys främsta målgrupp är pojkar i åldern 12-16 år, men ungdomshemmet tar även emot pojkar i åldern 16-21 som har missbruksproblem. Ungdomarna som kommer till Nereby är omhändertagna enligt Lag om särskilda bestämmelser om vård av unga, LVU.


Vilken behandling får ungdomarna på Nereby?
Unga hos SiS behöver hjälp på en rad områden. Hur den hjälpen ser ut beror på varje pojkes eller flickas behov, och därför ser behandlingsplaneringen olika ut. Grunden är relationsbyggande och trygghet, kombinerat med metoder och program som forskning har visat ger resultat.

Ofta handlar det om olika KBT-inriktade program som bryter negativa beteenden och till exempel hjälper ungdomarna att hitta andra sätt att uttrycka sig än genom våld och utagerande eller självskadande beteenden.

Behandlingsinnehållet på Nereby är individanpassat.  Traumamedveten omsorg (TMO) är ett icke skadligt förhållningssätt även för de placerade barn och ungdomar som inte har en traumaproblematik och används på alla avdelningar.

Övergripande arbetar ungdomshemmet också med motiverande intervju (MI) och ett lågaffektivt förhållningssätt för att skapa relationer och behandlingsallianser med de placerande ungdomarna.

Nereby är ett av de ungdomshem som blir först ut med SiS nya tjänst Mottagning och behovsbedömning, MBB. På avdelningar för MBB, som ersätter SiS tidigare akut- och utredningsverksamhet, blir det lättare att tidigt identlifiera vårdbehov och matcha dem med rätt insatser.

Med MBB får SiS bättre förutsättningar att samarbeta med andra i vårdkedjan.
Mer om mottagning och behovsbedömning

Mer om SiS vård och behandling

 

Finns det skola på Nereby?
Skolan är en självklar bas i behandlingsarbetet. Alla SiS särskilda ungdomshem har skola med rektor, behöriga lärare, gemensam timplan och studie- och yrkesvägledare.

SiS skola är en vanlig skola med ovanliga förutsättningar och väldigt hög lärartäthet. Den kan bli en väg tillbaka till självförtroende och en lust att lära, för ungdomar som för länge sedan straffat ut sig från skolan.

De flesta ungdomar på Nereby har skolplikt och målet är att alla ska få en fungerande skolgång. Skolan är en viktig skyddsfaktor och fungerar den är det övriga behandlingsarbetet lättare att få till.  
Mer om SiS skola

 

Vilka yrkesgrupper jobbar på Nereby?
Precis som på SiS andra ungdomshem finns det många olika personalgrupper på Nereby. Den största gruppen är behandlingspedagoger och behandlingsassistenter som arbetar närmast ungdomarna.

Socionomer jobbar ofta som avdelningsföreståndare, eller som utrednings- eller behandlingssekreterare. Andra stora grupper är psykologer, lärare och sjuksköterskor.
Mer om SiS största yrkesgrupper

 

Får jag någon utbildning när jag börjar på Nereby?
Alla nya medarbetare hos oss går SiS grundutbildning. Den inleds med "Välkommen till SiS" som är en vecka lång".

Du som kommer att jobba med behandlingsarbete går sedan en längre uttbildning under din provanställning. I den varvas teoretiskt innehåll med handledd praktik. Utbildningen ger dig bland annat kunskaper om Motiverande samtal (MI), konflikthantering, neurospykiatri, suicidprevention och dokumentation.

 

Kan man praktisera på Nereby?
Ja, självklart. Ungdomshemmet tar gärna emot dig som exempelvis studerar till socialpedagog, behandlingspedagog, socionom eller psykolog. Hör av dig till Nereby så får du veta mer.
Mer om att praktisera hos SiS


 

 

Dela sidan med andra