2 2019 Ungdomar intagna på SiS särskilda ungdomshem under 2018

Utgivningsår: 2019

ISBN: 978-91-87053-62-7

Rapportserie: Institutionsvård i fokus

Rapportnummer: 2

Denna rapport redovisar uppgifter från ADAD inskrivningsintervjuer gjorda med ungdomar som blev intagna på SiS särskilda ungdomshem under 2018. Syftet med rapporten är att ge en beskrivning av ungdomarnas bakgrund, deras situation inom olika livsområden samt av vilket behov av hjälp och stöd de uppger vid inskrivning. Under år 2018 togs totalt 1107 enskilda ungdomar in på SiS ungdomshem (Staten institutionsstyrelse, 2019). Intervjuer med 771 av dem ingår i rapporten.

Resultatet av intervjuerna redovisas i rapporten i form av tabeller. Rapporten inleds med en beskrivande del om SiS ungdomsvård, ADAD-intervjuerna samt en materialbeskrivning. Rapporten är sammanställd av SiS vård- och behandlingsenhet.

Dela sidan med andra