Statens Institutionsstyrelse - till startsidan Det gäller livet.

Möt SiS på Socialchefsdagarna

Socialchefsdagarnas tema och logga

Intresset för Socialchefsdagarna är rekordstort i år. SiS är självklart på plats med en stor monter.

Socialchefsdagarna är en viktig mötesplats när det gäller socialpolitiska frågor, och arrangeras av Föreningen Sveriges socialchefer, FSS. I år hålls eventet i Göteborg den 28-30 september och har temat "Lust att leda, makt att påverka, mod att förändra".

I SiS monter berättar vi om några viktiga nyheter i vår verksamhet:

  • SiS grundutbildning. För behandlare som jobbar klientnära är den tio veckor lång och ger en gemensam kunskapsbas.

  • Mottagning och behovsbedömning. En ny tjänst som kan korta väntetiderna och göra utredningsuppdraget mer flexibelt.

  • Särskilt förstärkta avdelningar. Ett nytt vårdkoncept för ungdomar och klienter med autismspektrumtillstånd och/eller intellektuell funktionsnedsättning, som ofta reagerar med kraftigt utagerande eller självskadande beteende under tiden hos SiS.

Kom och prata med oss och ställ frågor. Vi finns i monter H0015

 

Här kan du se vår film om Särskilt förstärka avdelningar.  

Nyhet,