Alla LVM-klienter erbjuds våra metoder

Mats Jonsson, biträdande institutionschef LVM-hem Lunden

Mats Jonsson, biträdande institutionschef LVM-hem Lunden

Syftet med LVM-vården är att klienten ska bli motiverad att arbeta med sina missbruksproblem och efter utskrivning från SiS fortsätta med frivillig behandling i någon form.

Varför vill man jobba på en LVM-institution?

- Det är roligt att jobba med förändring. Man måste ha ett genuint intresse av människor. Du gör skillnad, eller du kan göra skillnad. Att jobba inom SIS är bra, det är en bra arbetsgivare. Det roligaste med jobbet är att man aldrig vet vad som ska hända, att dagarna är så varierande. Man får hela tiden prioritera om, vilket är utmanande och lite spännande. Och det är aldrig långtråkig att jobba här. Jag har ju jobbat här i 26 år, så det säger ju en del.

Funkar vårdkedjan skulle du säga?

- Ja, i stort sett. Sedan funkar det olika bra med olika socialtjänster och hälso- och sjukvårdsaktörer. Så är det ju alltid, naturligtvis. Vissa sjukhus har vi bättre samarbete med än med andra. Men i stort sett funkar det bra. Klienterna flyttar ofta ut till en paragraf 27-placeringen, men naturligtvis med varierande resultat. Paragraf 27 betyder att den sista tiden på LVM bedrivs i öppnare former.

I början av 2000-talet gjordes en forskningsstudie (”Lundens 5-årsuppföljning”), en femårsuppföljning om hur det gick för klienterna på Lunden efter utskrivningen. Den undersökte klienter som var utredda på ungdomshemmet och LVM-hemmet på Lunden, för på den tiden hade vi även ungdomsvård (LVU). Den studien visade att det var 45 % som var fortsatt drogfria efter ett år. Sedan sjönk den siffran till 18 % efter fem år.

Kan du nämna några metoder som ni använder?

- Motivational interviewing (Motiverande samtal) är en bra metod som behandlingspersonalen använder i sina kontakmannasamtal.

Vår metod för återfallsprevention fungerar också bra.

Nu ska vi införa metoden Ett Självständigt Liv (ESL) också.

Traumamedveten omsorg, TMO*, är en annan fungerande metod, som Lunden faktiskt var den första LVM-institutionen att börja använda.

Vi har även ACT - Acceptance and Commitment Therapy. Den används på vår avdelning Karlsvik i Höör.

Får alla klienter ta del av era metoder?

- Alla klienter erbjuds våra metoder, men sedan tackar vissa nej.

 

* Traumamedveten omsorg är en metod som bygger på en förståelse för klientens behov och beteende kopplat till dess historia. Klienten bemöts lågaffektivt, med fokus på relationsskapande samt inlärning och övning av strategier för att hantera påfrestningar.

Nyhet,

Dela sidan med andra