Att jobba som socionom inom SiS

Här är jobb för dig som är socionom eller har en motsvarande akademisk examen inom samhälls-, beteende eller vårdvetenskap.

Avdelningsföreståndare

Som avdelningsföreståndare har du en viktig roll. Du ingår i institutionens ledningsgrupp och leder och fördelar arbetet på din avdelning. Budget- och personalfrågor ligger på ditt bord, liksom ansvaret för att evidensbaserade metoder får genomslag i behandlingen. Det är du som får personalen att växa och utvecklas i sitt arbete.

Du samarbetar internt med många olika yrkesgrupper, och du är naturligtvis nära klienter och ungdomar på din avdelning. Du har en spännande roll med stort ansvar.

Avdelningsföreståndare ingår i nätverk med kollegor i samma yrkesroll, och samlas vid regelbundna fortbildningsdagar. Vi har ett chefsprogram med olika inriktningar som stärker dig som chef och ledare, och du har stora möjligheter att öka din kompetens och bli aktuell för högre chefsjobb.

  

Behandlingssekreterare

Som behandlingssekreterare är du navet som samordnar vårdinsatserna kring ungdomarna och klienterna hos oss. Det är du som anvarar för behandlingsplaneringen och kvalitetssäkrar den utifrån SiS riktlinjer.

SiS är del i en vårdkedja. Som behandlingssekreterare har du en mängd externa kontakter med bland annat placerande  socialtjänst, skola, hälso- och sjukvård och andra vårdgivare.

Du håller dig uppdaterad om hur behandlingen går, informerar avdelningsledningen och ser till att behandlingsplanen revideras och uppdateras när det behövs. Det är också du som ser till att dina kollegor följer den plan som gäller.

 

 

Utredningssekreterare

Som utredningssekreterare ansvarar du för samordningen av det viktiga utredningsarbetet kring våra ungdomar och klienter. Du samlar in fakta i form av utlåtanden och observationer och gör intervjuer i våra utredningssystem. Du jobbar mycket team med andra, inhämtar information och leder träffar.

I din roll som utredningssekreterare ingår att skriva huvudutlåtanden och behandlingsrekommendationer.

 

Behandlingssamordnare

Som behandlingssamordnare planerar, genomför och följer du upp programverksamheten på din institution. Du kan vara ansvarig för hur ni arbetar med motiverande samtal (MI) och fungera som MI-coach, och du kan ha särskilt ansvar för skattningsformulär och dokumentation.

I ditt jobb ingår att ha enskilda samtal med ungdomar och klienter, och du tar tillsammans med behandlingssekreterare fram de planer som ligger till grund för behandlingen.  

Som behandlingssamorndare är du med och kartlägger ungdomars och klienters behov av insatser, och du deltar i behandlingskollegium.

Du arbetar dagtid, eller på schema beroende på verksamhetens behov.