Statens Institutionsstyrelse - till startsidan Det gäller livet.

Information om tjänsten

Lärare i SV/NO/MU till Björkaskolan på SiS ungdomshem Rebecka

Arbetsplatsbeskrivning

SiS ungdomshem Rebecka tar emot icke skolpliktiga flickor med psykosocial problematik samt kriminalitet och missbruk.

Arbetsbeskrivning

Vi söker behöriga och legitimerade gymnasielärare/grundskolelärare i svenska, NO samt musik, gärna med behörighet i andra ämnen. Som lärare på SiS har du ett livsviktigt uppdrag, att skapa motivation och lust att lära för en målgrupp ungdomar som ofta har en negativ inställning till skolan och många misslyckanden bakom sig. Du arbetar relationsskapande och får en chans att göra skillnad för varje individ och möjliggöra plats för förändring. Arbetet är omväxlande, utmanande och utvecklande i din profession som lärare. Du kommer att undervisa i mindre elevgrupper utifrån varje elevs behov och förutsättningar. Tid finns avsatt för bland annat för- och efterarbete, dokumentation och samplanering med övriga lärare i arbetslaget. I arbetet ingår även handledning och fortbildning. Din uppgift som lärare kan därmed innefatta att kartlägga och utreda ungdomarnas kunskapsnivå, tidigare anpassning i skolan och förekomsten av specifika inlärningssvårigheter och NPF-problematik. Du som lärare kommer att sköta externa kontakter med avlämnande och mottagande skolor samt Socialtjänst. Du arbetar i engagerade team kring ungdomen varpå ett tätt samarbete mellan lärare, psykologer och avdelningspersonal är en viktig del i arbetet. Du kommer att ingå i en ämnesgrupp, med syfte att skapa samarbete och möjliggöra erfarenhetsutbyte mellan lärare på myndighetens 23 ungdomshem. Du kommer även att delta i olika myndighetsgemensamma skolkonferenser och utbildningsinsatser. SiS erbjuder dessutom en rad olika internutbildningar för att skapa goda förutsättningar i din personliga utveckling. Vi arbetar utifrån våra värdeord; Respekt, Omtanke och Tydlighet.

Kvalifikationer

Din personliga lämplighet är nyckeln till livsviktig förändring. Därför behöver du vara en empatisk person som drivs av en stark inre glöd och vilja samt har naturlig fallenhet att skapa framgång i arbetet med elever i behov av särskilt stöd. Du är trygg i din yrkesroll, har god förmåga att skapa relationer och en god samarbetsförmåga. Du är lyhörd och kan snabbt anpassa dig till nya omständigheter och förändra din planering utifrån de förutsättningar som råder. Du är väl förtrogen med skolans styrdokument och har god förmåga att uttrycka dig i tal och skrift. Vi söker dig med lärarlegitimation, en bred utbildning och intresse av att undervisa i flertalet gymnasie- och grundskoleämnen på introduktionsprogrammet. Erfarenheter av undervisning i särskilda undervisningsgrupper samt kunskaper om neuropsykiatrisk problematik är meriterande.

Anställningens omfattning

Anställningsform: Tillsvidareanställning Omfattning: Deltid eller enligt överenskommelse. Tjänstgöringsgraden är beroende av ämneskombinationen 50 - 100 %.

Ansökan

Ansök senast: 2022-06-03 Referensnummer: 2.9.1-3422-2022
Välkommen att söka genom att:

Lön

Löneform:

Anställning

Antal annonserade arbetstillfällen: 2 Arbetstid: Dagtid

Kontakt

Kontaktperson
Fackliga företrädare
Martin Blomqvist
Rektor
0104532407
Merja Aahtila
SACO
010-453 24 09

Mika Erkkonen
SEKO
010-453 52 12

Jenny Kingstedt
ST/OFR
076 80 80 711


Övrigt

Övrigt: Intervjuer kommer att ske löpande under hela rekryterinsprocessen. SiS arbetar aktivt mot all form av diskriminering och välkomnar alla sökande.