Statens Institutionsstyrelse - till startsidan Det gäller livet.

Information om tjänsten

Institutionschef till Renforsen

Arbetsplatsbeskrivning

Statens institutionsstyrelse, SiS, är en myndighet som ansvarar för individuellt anpassad tvångsvård för barn, ungdomar och för vuxna med missbruk. Det gör vi på särskilda ungdomshem och LVM-hem över hela landet. SiS verkställer även sluten ungdomsvård och finansierar forskning för att utveckla vården och behandlingen. I klartext är det vårt uppdrag att vända liv som präglats av utanförskap, kriminalitet, missbruk och psykosociala problem. Därför spelar SiS en avgörande roll i vårdkedjan och ger hopp i svåra situationer. Att skapa den livsviktiga förändringen och möjligheten är inget vanligt jobb. Renforsen tar emot kvinnor med alkohol-, narkotika- eller blandmissbruk, i kombination med psykisk ohälsa.

Arbetsbeskrivning

Som institutionschef ansvarar du för den övergripande verksamheten. Det innebär ansvar för vård och behandling för placerade klienter samt personal, ekonomi och arbetsmiljöansvar. Som institutionschef är du också ansvarig för metodutveckling och uppföljning av verksamheten. Du är också verksamhetschef för institutionens hälso- och sjukvård. Institutionschefen ingår i verksamhetsområdets ledningsgrupp och är direkt underställd verksamhetsdirektören. Direkt underställd institutionschefen är biträdande institutionschef och avdelningsföreståndare vilka även utgör institutionens ledningsgrupp. Det finns även en säkerhetssamordnare på Renforsen som är direkt underställd institutionschefen. Syftet med LVM-vården är att klienten ska bli motiverad att arbeta med sina missbruksproblem och efter LVM-tiden fortsätta med frivillig behandling i någon form. Uppdraget består av vård och behandling enligt socialtjänstlagen samt viss hälso- och sjukvård. Institutionschefen är således ansvarig för vård- och behandling samt verksamhetschef för den hälso- och sjukvård som utförs på institutionen. Arbetet innebär att bedriva den ordinarie verksamheten i enlighet med lagkrav samt säkerställa ett fungerande och löpande systematiskt kvalitetsarbete. Vidare har institutionschefen i uppdrag att bedriva utvecklingsarbete mot myndighetens strategiska mål. Arbetet behöver utföras i samverkan med både externa aktörer såsom socialtjänst samt intern samverkan inom organisationen. Verksamheten är händelsestyrd och ofta oförutsägbar med många konfliktytor vilket innebär att kunna parera och balansera olika intressen både i och utanför verksamheten. Arbetet behöver utföras strukturerat och ordning och reda är en viktig grund i verksamheten.

Kvalifikationer

Vi söker dig som har: •Akademisk examen minst 180 hp inom juridik eller samhälls- och beteendevetenskap eller motsvarande. •Flerårig chefserfarenhet, företrädesvis från socialtjänst, vård och behandling eller liknande verksamheter. •B-körkort. •Mycket goda kunskaper i svenska språket i tal och skrift. Meriterande kunskaper/erfarenheter för tjänsten: •Akademisk examen på avancerad nivå motsvarande magister- eller masternivå. •Tidigare chefserfarenhet inom statlig verksamhet. •Goda erfarenheter av att hantera medial uppmärksamhet •Erfarenhet av att ha varit chef över chefer Som person: För att passa i rollen ser vi att du tar ansvar för helheten och förverkligar SiS vision och mål. Du arbetar för att våra mål nås genom att skapa goda strukturer, arbetssätt och kultur. Du tar tag i utmaningar och agerar med mod. Du är en god förebild och visar tillit till dina medarbetares och kollegors kompetens och uppmuntrar dem till utveckling och att ta eget ansvar. Du involverar dina medarbetare i vårt utvecklingsarbete och skapar förutsättningar för ett aktivt medarbetarskap och för en lärande organisation. Du främjar ett gott samarbete inom SiS och med andra samarbetspartners. Du är kommunikativ och skapar dialog, delaktighet och engagemang. Vi fäster stor vikt vid dina personliga egenskaper.

Anställningens omfattning

Anställningsform: Tillsvidareanställning Omfattning: Heltid Snarast möjligt. Anställningen inleds med 6-månaders provanställning.

Ansökan

Ansök senast: 2021-10-06 Referensnummer: 2.9.1-5520-2021
Välkommen att söka genom att:

Lön

Löneform:

Anställning

Antal annonserade arbetstillfällen: 1 Arbetstid: Dagtid

Kontakt

Kontaktperson
Fackliga företrädare
Birgitta Dahlberg
Verksamhetsdirektör
010-453 43 11
Merja Aahtila
Saco-s
010-453 24 09

Thord Jansson
OFR
072-534 61 66

Louise Hägglund
SEKO
010-453 55 51


Övrigt

Övrigt: SiS arbetar aktivt mot all form av diskriminering och välkomnar alla sökande.