Statens Institutionsstyrelse - till startsidan Det gäller livet.

Information om tjänsten

Biträdande avdelningsförståndare 100 % vikariat

Arbetsplatsbeskrivning

Statens institutionsstyrelse, SiS, är en myndighet som ansvarar för individuellt anpassad tvångsvård för barn, ungdomar och för vuxna med missbruk. Det gör vi på särskilda ungdomshem och LVM-hem över hela landet. SiS verkställer även sluten ungdomsvård och finansierar forskning för att utveckla vården och behandlingen. I klartext är det vårt uppdrag att vända liv som präglats av utanförskap, kriminalitet, missbruk och psykosociala problem. Därför spelar SiS en avgörande roll i vårdkedjan och ger hopp i svåra situationer. Att skapa den livsviktiga förändringen och möjligheten är inget vanligt jobb. SiS ungdomshem Ljungaskog i Örkelljunga tar emot flickor i åldrarna 15–20 år. Institutionen har i uppdrag att bedriva vård för flickor med särskilda vårdbehov.

Arbetsbeskrivning

Stödja och vägleda personal i att avdelningsvistelsen genomsyras av träning i programverksamhetens hemuppgifter och i att personal, genom att vara adekvata rollmodeller, förstärker behandlingsinterventioner som leder till ökad måluppfyllelse. Vägleda personal i det våldsförebyggande arbetet på avdelningen. Delta i behandlingskollegium i nära samarbete med avdelningsföreståndare och behandlingssekreterare där det avdelningsgemensamma arbetet är i fokus och där man säkerställer att personalgruppen arbetar mot gemensamma mål i enlighet med riktlinjer och ungdomarnas individuella behandlingsplaner. Tillhandahålla avdelningsföreståndare underlag för bedömningar av risk utifrån säkerhetsaspekten. Regelbundet tillhandahålla avdelningsföreståndare information om hur avdelningens vård- och behandlingsuppdrag fortgår på avdelningsövergripande nivå. Medverka i överlämningar morgon och eftermiddag mån-fre, samt ansvarar för att nödvändiga överlämningsmallar används. Hålla i morgonmöte med ungdomar. Därutöver behöver BAF vara beredd att: ansvara för vikarietillsättning på uppdrag av avdelningsföreståndare (under kontorstid), administrera avdelningens handkassa, administrera avdelnings rekvisitioner, ansvara för utdelning av ungdomarnas fickpeng, ansvara för periodplanerad arbetstid för timanställda + vikarier ansvara för helgplanering för ungdomar samt riskbedömningar som sedan lämnas över till AF. Ersätta avdelningsföreståndare vid dennes frånvaro i enlighet i Arbets- och delegationsordning. Utgöra del i institutionens chefsberedskap.

Kvalifikationer

Relevant akademisk utbildning, såsom socionom eller annan akademisk utbildning om minst 180 hp som arbetsgivaren bedömer likvärdig, är ett krav. Din personliga lämplighet är nyckeln till livsviktig förändring. Därför behöver du vara en empatisk person som drivs av en vilja att skapa vårdresultat utöver det vanliga. Att du är en kollega som delar kunskap och bidrar till vi-känslan på SiS är andra egenskaper som gör dig intressant. Lika viktigt är det att du har en grundmurad positiv människosyn och en förmåga att hantera konflikter på ett konstruktivt sätt. Tjänsten kräver en hög grad av samarbetsförmåga och det är viktigt att du är bra på att planera och strukturera ditt arbete utifrån givna riktlinjer. Du behöver också ha en god förmåga att uttrycka dig på svenska, både muntligt och skriftligt. Det är meriterande om du är väl insatt i Lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU) samt är utbildad i motiverande samtal (MI), kognitiv beteendeterapi (KBT). B körkort är ett krav. Du behöver också ha tillgång till egen bil. Arbetsgivaren begär utdrag ur Rikspolisens belastnings och misstankeregister före anställning. Flerårig erfarenhet av socialt arbete med utsatta ungdomar och deras familjer och nätverk.

Anställningens omfattning

Anställningsform: Tidsbegränsad anställning Omfattning: Heltid Snarast efter överenskommelse

Ansökan

Ansök senast: 2021-04-18 Referensnummer: 2021-09
Välkommen att söka genom att:

Lön

Löneform:

Anställning

Antal annonserade arbetstillfällen: 1 Arbetstid: Dagtid

Kontakt

Kontaktperson
Fackliga företrädare
Shahad Nordén
Avdelningsföreståndare
010/453 73 31
Ahmed Abdulal
Facklig representant för SEKO
010/453 73 00

Marie Eriksson
Facklig representant för OFR
0104537300

Jonna Göransson,
Facklig representant SACO
0104537300


Övrigt

Övrigt: SiS arbetar aktivt mot all form av diskriminering och välkomnar alla sökande.