Statens Institutionsstyrelse - till startsidan Det gäller livet.

Information om tjänsten

Behandlingssekretare vikariat 100 %

Arbetsplatsbeskrivning

Statens institutionsstyrelse, SiS, är en myndighet som ansvarar för individuellt anpassad tvångsvård för ungdomar och för vuxna med missbruk. Det gör vi på särskilda ungdomshem och LVM-hem över hela landet. SiS verkställer även sluten ungdomsvård och finansierar forskning för att utveckla vården och behandlingen. I klartext är det vårt uppdrag att vända liv som präglats av utanförskap, missbruk och psykosociala problem. Därför spelar SiS en avgörande roll i vårdkedjan och ger hopp i svåra situationer. Att skapa den livsviktiga förändringen och möjligheten är inget vanligt jobb. SiS ungdomshem Ljungaskog i Örkelljunga tar emot flickor i åldrarna 15–20 år. Institutionen har i uppdrag att bedriva vård för flickor med särskilda vårdbehov.

Arbetsbeskrivning

Som behandlingssekreterare på SiS ungdomshem Ljungaskog är du en aktiv del av det dynamiska akut- och utredningsarbetet samt personal ansvarig gällande avdelningsarbete. Du ansvarar också för att ungdomarna får rätt insatser i enlighet med uppdrag, upprättar behandlingsplaner och följer upp behandlingsmål. Arbetet sker i samverkan med kommunernas socialtjänst och institutionens olika expertfunktioner. Du kommer att handleda behandlingsassistenter i deras vardagliga arbete och se till att dokumentation sker enligt gällande riktlinjer. Du kommer också att samarbeta med avdelningens dagansvariga personal gällande planering av arbetet på avdelningen. Utöver det arbetar du med verksamhetssystem Besched, Adad-inmatning och förbereder olika beslut. Du kommer också att jobba med andra former av metodutveckling samt har tillsammans med kollega en sammankallande roll i akut- och utredningsteamet. Du planerar arbetet utifrån SiS myndighetsgemensamma riktlinjer. Som behandlingssekreterare medverkar du på APT- möte samt ersätter avdelningsföreståndaren eller förste behandlingssekretrare vid deras frånvaro.

Kvalifikationer

Relevant akademisk utbildning, såsom socionom eller annan akademisk utbildning om minst 180 hp som arbetsgivaren bedömer likvärdig, är ett krav. Din personliga lämplighet är nyckeln till livsviktig förändring. Därför behöver du vara en empatisk person som drivs av en vilja att skapa vårdresultat utöver det vanliga. Att du är en kollega som delar kunskap och bidrar till vi-känslan på SiS är andra egenskaper som gör dig intressant. Lika viktigt är det att du har en grundmurad positiv människosyn och en förmåga att hantera konflikter på ett konstruktivt sätt. Tjänsten kräver en hög grad av samarbetsförmåga och det är viktigt att du är bra på att planera och strukturera ditt arbete utifrån givna riktlinjer. Du behöver också ha en god förmåga att uttrycka dig på svenska, både muntligt och skriftligt. Det är meriterande om du är väl insatt i Lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU) samt är utbildad i motiverande samtal (MI), kognitiv beteendeterapi (KBT), Youth Level of Service/Case Management Inventory (YLS/CMI). B körkort är ett krav. Du behöver också ha tillgång till egen bil. Arbetsgivaren begär utdrag ur Rikspolisens belastnings och misstankeregister före anställning. Flerårig erfarenhet av socialt arbete med utsatta ungdomar och deras familjer och nätverk.

Anställningens omfattning

Anställningsform: Tidsbegränsad anställning Omfattning: Heltid

Ansökan

Ansök senast: 2021-03-07 Referensnummer: 2021-02
Välkommen att söka genom att:

Lön

Löneform:

Anställning

Antal annonserade arbetstillfällen: 1 Arbetstid: Dagtid

Kontakt

Kontaktperson
Fackliga företrädare
Dragan Mandrapa
Avdelningsföreståndare
010/453 73 51
Marie Eriksson
Facklig representant för OFR
0104537300

Ahmed Abdulal
Facklig representant för SEKO
010/453 73 00

Gunnar Albinsson
Ordförande Saco
010/453 63 00


Övrigt

Övrigt: SiS arbetar aktivt mot all form av diskriminering och välkomnar alla sökande. Anställningen gäller tillsvidare från och med 2021- 04-01, under ordinarie behandlingssekreterare frånvaro, dock längst till och med 2021-10 -01 med möjlighet till förlängning. Om ordinarie befattningshavare återgår i tjänst kan vikarien sägas upp i och med formuleringen enligt ovan.