Statens Institutionsstyrelse - till startsidan Det gäller livet.

Information om tjänsten

SiS söker en verksamhetsutvecklare inom hälso- och sjukvård

Arbetsplatsbeskrivning

Statens institutionsstyrelse, SiS, är en myndighet som ansvarar för individuellt anpassad tvångsvård för ungdomar och för vuxna med missbruk. Det gör vi på särskilda ungdomshem och LVM-hem över hela landet. SiS verkställer även sluten ungdomsvård och finansierar forskning för att utveckla vården och behandlingen. I klartext är det vårt uppdrag att vända liv som präglats av utanförskap, missbruk och psykosociala problem. Därför spelar SiS en avgörande roll i vårdkedjan och ger hopp i svåra situationer. Att skapa den livsviktiga förändringen och möjligheten är inget vanligt jobb. Verksamhetskontoret ligger vid Lindhagensplan, på Kungsholmen.

Arbetsbeskrivning

Som verksamhetsutvecklare för hälso- och sjukvård ska du bistå verksamhetsdirektören i arbetet med att fastställa mål för kvalitet och patientsäkerhet såvitt avser verksamhetsområdets hälso- och sjukvård samt bistå i att upprätta patientsäkerhetsberättelser. Du ska även bistå verksamhetsdirektören i att ge direktiv för verksamhetschefernas kvalitetsarbete och säkerställa framtagandet av lokala rutiner för det systematiska kvalitetsarbetet inom hälso- och sjukvården Du ska bidra med kompetensutveckling och stöd för såväl verksamhetschefer som för övrig hälso- och sjukvårdspersonal i ditt verksamhetsområde. Tillsammans med verksamhetscheferna ska du initiera och upprätthålla samverkan med andra vårdgivare. Verksamhetsutvecklaren planerar och genomför återkommande möten för verksamhetschefer, sjuksköterskor, psykologer och läkare. Du är representant i myndighetens medicinska råd. Analyser och resultat av kvalitetsarbetet presenteras både på lokal och på strategisk nivå och verksamhetsutvecklaren kan komma att vara en del av nödvändiga förändringsprocesser inom verksamhetsområdet och på övergripande nivå inom SiS. Således är arbetet stödjande och verksamhetsnära. Du arbetar både självständigt och tillsammans med kontorets övriga funktioner. Myndighetens tre verksamhetsutvecklare för hälso- och sjukvård utgör ett team tillsammans med huvudkontorets utvecklingsstrateg som arbetar med aktuella frågor som rör hälso- och sjukvården i SiS på såväl myndighetsövergripande nivå som verksamhetsområdesnivå. Du handlägger hälso- och sjukvårdsavvikelser som rapporteras från institutionerna. Verksamhetskontoret missbruksvård svarar för samtliga LVM-hem som finns över hela landet, varför arbetet medför en del resor, framförallt i verksamhetsområdet, men även till övriga verksamhetsområden.

Kvalifikationer

Du ska ha: • Sjuksköterskeutbildning • Utöver erfarenhet av kliniskt arbete ha flerårig erfarenhet av arbete med frågor inom hälso- och sjukvård på ett övergripande plan • Erfarenhet av systematiskt utvecklingsarbete och verksamhetsövergripande arbete samt kunskap om gällande bestämmelser som reglerar hälso- och sjukvården Meriterande: • Erfarenhet av kvalificerat handläggningsarbete vid myndighet • Kännedom om och erfarenhet av SiS verksamhet alternativt annan institutionsvård • Erfarenhet av att ansvara för och hålla i möten samt arbetsgrupper Vi söker dig som har erfarenhet av att självständigt identifiera, föreslå, initiera behov av utvecklingsarbete samt implementera dessa. Du har lätt för att samarbeta, skapa struktur och leda förändring. Du ska ha god förmåga att inhämta, analysera och sammanställa information samt att på ett pedagogiskt sätt delge denna. Särskild hänsyn tas till analytisk förmåga, ett noggrant och strukturerat arbetssätt samt att kunna planera, samordna och följa upp. Du behöver också ha en god samarbetsförmåga och intresse för att tillsammans utveckla verksamhetens innehåll. Stor vikt läggs vid din personliga lämplighet.

Anställningens omfattning

Anställningsform: Tillsvidareanställning Omfattning: Heltid

Ansökan

Ansök senast: 2020-11-15 Referensnummer: 2.9.1-5036-2020
Välkommen att söka genom att:

Lön

Löneform:

Anställning

Antal annonserade arbetstillfällen: 1 Arbetstid: Dagtid

Kontakt

Kontaktperson
Fackliga företrädare
Diana Klugman
Vik enhetschef
0104534101
Merja Aahtila
Saco
072-221 35 37

Thord Jansson
ST-OFR
072-5346166

Rolf Lindqvist
Seko
073-077 55 23


Övrigt

Övrigt: SiS arbetar aktivt mot all form av diskriminering och välkomnar alla sökande.